Είναι πραγματικά λάθος το null;

Αν και το απροσδιόριστο υπάρχει από τη δημιουργία της κωδικοποίησης, null είναι η λανθασμένη εφεύρεση του Βρετανού επιστήμονα υπολογιστών Tony Hoare. Η λογική HoareHoare (επίσης γνωστή ως λογική Floyd–Hoare ή κανόνες Hoare) είναι ένα επίσημο σύστημα με ένα σύνολο λογικών κανόνων για αυστηρή συλλογιστική. σχετικά με την ορθότητα των προγραμμάτων υπολογιστών.https://en.wikipedia.org › wiki › Hoare_logicHoare logic – Wikipedia (διασημότερη για …

Read more

Τι αντιπροσωπεύει το * στην SQL;

Το δεύτερο μέρος ενός ερωτήματος SQL είναι το όνομα της στήλης που θέλετε να ανακτήσετε για κάθε εγγραφή που λαμβάνετε. Μπορείτε προφανώς να ανακτήσετε πολλές στήλες για κάθε εγγραφή και (μόνο εάν θέλετε να ανακτήσετε όλες τις στήλες) μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λίστα με * , που σημαίνει “όλες οι στήλες”. Τι σημαίνει ο αστερίσκος ( *) σημαίνει το σύμβολο …

Read more

Κατηγορίες Ims

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε max με * στην SQL;

Μπορείτε προφανώς να ανακτήσετε πολλές στήλες για κάθε εγγραφή και (μόνο εάν θέλετε να ανακτήσετε όλες τις στήλες) μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λίστα τους με * , που σημαίνει “όλες οι στήλες”. Έτσι, σε μια πρόταση SELECT, το να γράψετε * είναι το ίδιο με την καταχώριση όλων των στηλών που έχει η οντότητα. Τι κάνει ένα * στην SQL; …

Read more

Γιατί χρησιμοποιούμε * στην SQL;

Το δεύτερο μέρος ενός ερωτήματος SQL είναι το όνομα της στήλης που θέλετε να ανακτήσετε για κάθε εγγραφή που λαμβάνετε. Μπορείτε προφανώς να ανακτήσετε πολλές στήλες για κάθε εγγραφή και (μόνο εάν θέλετε να ανακτήσετε όλες τις στήλες) μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λίστα τους με * , που σημαίνει “όλες οι στήλες”. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε * στο SQL; Αυτός …

Read more

Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε * στην SQL;

SELECT * επιστρέφει περισσότερα δεδομένα από όσα απαιτούνται στον πελάτη, ο οποίος με τη σειρά του θα χρησιμοποιεί περισσότερο εύρος ζώνης δικτύου. Αυτή η αύξηση στο εύρος ζώνης δικτύου σημαίνει επίσης ότι τα δεδομένα θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στην εφαρμογή πελάτη που θα μπορούσε να είναι το SSMS ή ο διακομιστής εφαρμογών Java. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε …

Read more

Πού είναι αποθηκευμένη η βάση δεδομένων SQL στη μονάδα δίσκου C;

Πού αποθηκεύονται τοπικά οι βάσεις δεδομένων SQL; Οι βάσεις δεδομένων του SQL Server αποθηκεύονται στο σύστημα αρχείων σε αρχεία. Τα αρχεία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ομάδες αρχείων. Πώς μπορώ να βρω τη βάση δεδομένων SQL; Χρησιμοποιήστε το SQL Server Management Studio στον Object Explorer, συνδεθείτε σε μια παρουσία του μηχανισμού βάσης δεδομένων του SQL Server και, στη συνέχεια, αναπτύξτε αυτήν …

Read more

Είναι το SELECT * πιο γρήγορο από τη στήλη SELECT;

Η επιλογή διακριτών και λιγότερων από όλες τις στήλες θα είναι πάντα πιο γρήγορη από την επιλογή *. Είναι η SELECT * πιο αργή από τη στήλη SELECT; Για την ερώτησή σας απλώς χρησιμοποιήστε το SELECT *. Εάν χρειάζεστε όλες τις στήλες, δεν υπάρχει διαφορά απόδοσης. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ονόματος της στήλης SELECT * και SELECT; ΕΠΙΛΟΓΗ …

Read more

Κατηγορίες Vram

Γιατί χρησιμοποιείται ο αστερίσκος (*) εδώ;

Χρησιμοποιείται πιο συχνά για να σηματοδοτήσει μια υποσημείωση, αλλά μερικές φορές χρησιμοποιείται επίσης για να διευκρινίσει μια δήλωση ή για να λογοκρίνει ακατάλληλη γλώσσα. Τι σημαίνει το σύμβολο αστερίσκου (*) σε μια μορφή αλλαγής; Ο αστερίσκος (*) δίπλα στην ετικέτα ενός στοιχείου ελέγχου φόρμας συνήθως το υποδεικνύει ως “απαιτείται”. Τι σημαίνει ο αστερίσκος (*) δίπλα στο κανάλι; Τι σημαίνει ο …

Read more

Ποιοι 2 χαρακτήρες μπαλαντέρ χρησιμοποιούνται στην SQL;

Για να διευρύνετε τις επιλογές μιας δήλωσης δομημένης γλώσσας ερωτήματος (SQL-SELECT), μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο χαρακτήρες μπαλαντέρ, το σύμβολο ποσοστού (%) και η υπογράμμιση (_). Ποιοι είναι οι 2 μπαλαντέρ που χρησιμοποιούνται συνήθως ? Οι μπαλαντέρ που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ο αστερίσκος ( * ) και το ερωτηματικό ( ? ). Πόσοι χαρακτήρες μπαλαντέρ υπάρχουν στην SQL; Στην SQL, υπάρχουν …

Read more

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των χαρακτήρων * και των χαρακτήρων μπαλαντέρ;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ ή χαρακτήρας μπαλαντέρ, ο χαρακτήρας μπαλαντέρ είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει ή να αναπαραστήσει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες. Οι πιο συνηθισμένοι χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι ο αστερίσκος (*), ο οποίος αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες και το ερωτηματικό (?), που αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο χαρακτήρα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ * και & χαρακτήρας …

Read more