Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των χαρακτήρων * και των χαρακτήρων μπαλαντέρ;

Εναλλακτικά αναφέρεται ως χαρακτήρας μπαλαντέρ ή χαρακτήρας μπαλαντέρ, ο χαρακτήρας μπαλαντέρ είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αντικαταστήσει ή να αναπαραστήσει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες. Οι πιο συνηθισμένοι χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι ο αστερίσκος (*), ο οποίος αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες και το ερωτηματικό (?), που αντιπροσωπεύει έναν μεμονωμένο χαρακτήρα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ * και & χαρακτήρας …

Read more

Τι σημαίνει ή τι σημαίνει ο αστερίσκος (*) στον προγραμματισμό Python;

Τι σημαίνει το * * στην Python; Γιατί χρησιμοποιούμε τον αστερίσκο (*) πριν από το όνομα στον ορισμό συνάρτησης στην Python; Εάν θέλουμε να δεχόμαστε μόνο ορίσματα μόνο για λέξεις-κλειδιά χωρίς ορίσματα θέσης, η Python μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε * σε παραμέτρους συνάρτησης για να το πετύχουμε αυτό. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η παραπάνω συνάρτηση λαμβάνει μόνο τα ορίσματα μόνο …

Read more

Ποια είναι η χρήση του count * στην SQL;

Το COUNT(*) επιστρέφει τον αριθμό των σειρών σε έναν καθορισμένο πίνακα και διατηρεί διπλότυπες σειρές. Μετράει κάθε σειρά ξεχωριστά. Αυτό περιλαμβάνει σειρές που περιέχουν μηδενικές τιμές. Ποια είναι η χρήση του count (*); Ποια είναι η χρήση του * στην SQL; Το δεύτερο μέρος ενός ερωτήματος SQL είναι το όνομα της στήλης που θέλετε να ανακτήσετε για κάθε εγγραφή που …

Read more

Μπορεί η MySQL να κρατήσει εικόνες;

Ένα Binary Large Object (BLOB ) είναι ένας τύπος δεδομένων MySQL που μπορεί να αποθηκεύσει δυαδικά δεδομένα όπως εικόνες, πολυμέσα και αρχεία PDF. Μπορεί μια βάση δεδομένων SQL να περιέχει εικόνες; Ο τύπος δεδομένων IMAGE στον SQL Server έχει χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των αρχείων εικόνας. Πρόσφατα, η Microsoft άρχισε να προτείνει τη χρήση VARBINARY(MAX) αντί για IMAGE για την …

Read more

Τι είναι το υποερώτημα στην SQL και οι τύποι του;

Μας βοηθούν να στοχεύσουμε συγκεκριμένες σειρές για να εκτελέσουμε διάφορες λειτουργίες στην SQL. Χρησιμοποιούνται για την ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ εγγραφών στην SQL. Υπάρχουν διάφοροι τύποι υποερωτημάτων SQL, όπως υποερώτημα μίας σειράς, υποερώτημα πολλαπλών σειρών, υποερώτημα πολλαπλών στηλών, συσχετισμένο υποερώτημα και ένθετο υποερώτημα. Πόσοι τύποι υποερωτημάτων υπάρχουν στην SQL; Υπάρχουν τρεις γενικοί τύποι υποερωτήματος στην SQL. Αυτό το κεφάλαιο …

Read more

Τι είναι η τρέχουσα βάση δεδομένων στον SQL Server;

Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συνάρτηση DB_NAME() SQL, οι προγραμματιστές μπορούν να λάβουν το τρέχον όνομα βάσης δεδομένων στο οποίο εκτελούν τα σενάρια τους. Πώς μπορώ να βρω το τρέχον όνομα της βάσης δεδομένων μου; Χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη συνάρτηση DB_NAME() SQL, οι προγραμματιστές μπορούν να λάβουν το τρέχον όνομα βάσης δεδομένων στο οποίο εκτελούν τα σενάρια τους.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη σημασιολογική αναζήτηση;

Κάντε κλικ στο New SQL Server αυτόνομη εγκατάσταση ή προσθέστε δυνατότητες σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση. Κάντε κλικ στο Επόμενο μέχρι να δείτε το παράθυρο διαλόγου Τύπος εγκατάστασης. Κάντε κλικ στην Προσθήκη δυνατοτήτων σε μια υπάρχουσα παρουσία του SQL Server. Στην περιοχή Υπηρεσίες μηχανών βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγές πλήρους κειμένου και σημασιολογίας για αναζήτηση. Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω …

Read more

Πώς μπορώ να βρω το σχήμα MySQL;

Από την αρχική οθόνη, κάντε δεξί κλικ σε μια σύνδεση MySQL, επιλέξτε Επεξεργασία σύνδεσης και ορίστε το επιθυμητό προεπιλεγμένο σχήμα στο πλαίσιο Προεπιλεγμένο σχήμα. Το επιλεγμένο σχήμα εμφανίζεται με έντονη γραφή στο πρόγραμμα πλοήγησης σχήματος. Φιλτράρισμα σε αυτό το σχήμα: Σας δίνει τη δυνατότητα να στοχεύσετε συγκεκριμένα σχήματα στη λίστα. Πώς μπορώ να βρω το σχήμα μιας βάσης δεδομένων; Μπορείτε …

Read more

Ποιοι είναι οι πιο συνηθισμένοι τύποι δεδομένων στην Python;

Στην Python, έχουμε πολλούς τύπους δεδομένων. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα float (floating point), int (ακέραιος), str (string), bool (Boolean), list και dict (λεξικό). Ποιος είναι ο πιο χρησιμοποιούμενος τύπος δεδομένων στην Python; Η Python περιέχει έναν αριθμό ενσωματωμένων τύπων δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση συγκεκριμένων τύπων δεδομένων. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι τύποι δεδομένων στην Python είναι: …

Read more

Ποιες είναι οι δύο βασικές μέθοδοι διόρθωσης σφαλμάτων;

Η διόρθωση σφαλμάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους: Διόρθωση σφαλμάτων προς τα πίσω: Μόλις εντοπιστεί το σφάλμα, ο παραλήπτης ζητά από τον αποστολέα να αναμεταδώσει ολόκληρη τη μονάδα δεδομένων. Προώθηση διόρθωσης σφαλμάτων: Σε αυτήν την περίπτωση, ο παραλήπτης χρησιμοποιεί τον κωδικό διόρθωσης σφαλμάτων που διορθώνει αυτόματα τα σφάλματα. Ποια τεχνική χρησιμοποιείται για τη διόρθωση σφαλμάτων; Η μέθοδος ανίχνευσης και …

Read more