Γιατί δεν υπάρχει εικόνα στην τηλεόρασή μου;


Εάν δεν έχετε εικόνα στην τηλεόρασή σας, θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε τις διάφορες συνδέσεις εισόδου. Είναι πιθανό να υπάρχει απλώς χαλαρή σύνδεση με το κουτί του καλωδίου σας ή να μην έχει τοποθετηθεί σωστά το καλώδιο HDMI. Εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, αντιμετωπίστε το πρόβλημα με τις λυχνίες LED της τηλεόρασής σας στη συνέχεια.

Γιατί η οθόνη της τηλεόρασής μου είναι μαύρη αλλά μπορώ να την ακούσω;

Βεβαιωθείτε ότι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι ρυθμισμένη στο OFF. Ορισμένες τηλεοράσεις θα απενεργοποιήσουν μια οθόνη, αλλά εξακολουθεί να αναπαράγει τον ήχο. Εάν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ κατά λάθος ενεργοποιήθηκε, απενεργοποιήστε τον. Ένας χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί μερικές φορές να πατηθεί κατά λάθος στο τηλεχειριστήριο και να απενεργοποιήσει την τηλεόραση.

Τι προκαλεί την τηλεόραση να μην εμφανίζει εικόνες;

Η τηλεόραση ενεργοποιείται αλλά δεν υπάρχει εικόνα Ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι ότι η τηλεόρασή σας είναι σε λάθος είσοδο. Μπορείτε συνήθως να αλλάξετε την είσοδο πατώντας ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας με την ένδειξη “input”, “source” ή “TV/Video”. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί για να περιηγηθείτε στις εισόδους μέχρι να επιστρέψετε την εικόνα σας.

Γιατί η οθόνη της τηλεόρασής μου είναι μαύρη αλλά μπορώ να την ακούσω;

Βεβαιωθείτε ότι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι ρυθμισμένη στο OFF. Ορισμένες τηλεοράσεις θα απενεργοποιήσουν μια οθόνη, αλλά εξακολουθεί να αναπαράγει τον ήχο. Εάν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ κατά λάθος ενεργοποιήθηκε, απενεργοποιήστε τον. Ένας χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί μερικές φορές να πατηθεί κατά λάθος στο τηλεχειριστήριο και να απενεργοποιήσει την τηλεόραση.

Τι κάνετε όταν η οθόνη της smart TV σας μαυρίζει;

Εάν η τηλεόρασή σας Samsung έχει τη μαύρη οθόνη του θανάτου, πρέπει να την επαναφέρετε. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας και περιμένετε 60 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ενώ η τηλεόραση είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα. Αφού περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας Samsung και θα λειτουργήσει.

Αξίζει τον κόπο να επισκευάσετε μια τηλεόραση;

Εάν θέλετε να μειώσετε τη σπατάλη ή να έχετε μια απλή λύση, αξίζει τον κόπο να επισκευάσετε την τηλεόρασή σας. Ωστόσο, μερικές φορές το κόστος των επισκευών μπορεί να υπερβαίνει το κόστος μιας νέας τηλεόρασης.Επομένως, ανάλογα με την ηλικία της τηλεόρασής σας και τα εξαρτήματα που πρέπει να αντικαταστήσετε, η αντικατάσταση της παλιάς σας τηλεόρασης με ένα νέο μοντέλο είναι πιο οικονομική.

Γιατί υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα στην τηλεόρασή μου Samsung;

Εάν η τηλεόρασή σας Samsung έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα, πρέπει να την επαναφέρετε. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας και περιμένετε 60 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ενώ η τηλεόραση είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα. Αφού περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας Samsung.

Γιατί η τηλεόρασή μου Samsung έγινε μαύρη αλλά εξακολουθεί να έχει ήχο;

Εάν η τηλεόρασή σας Samsung έχει ήχο αλλά δεν έχει εικόνα, πρέπει να την επαναφέρετε. Αποσυνδέστε την τηλεόρασή σας και περιμένετε 60 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ενώ η τηλεόραση είναι αποσυνδεδεμένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα. Αφού περάσουν τα 60 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά την τηλεόρασή σας Samsung.

Γιατί η οθόνη της τηλεόρασής μου είναι μαύρη αλλά την ακούω LG;

Αποσυνδέστε το εξωτερικό εξάρτημα (αν είναι δυνατόν) για 30 δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από την τηλεόραση και μετακινήστε το σε μια εναλλακτική θύρα. Συνδέστε ξανά τη συσκευή και αλλάξτε την τηλεόραση στη νέα είσοδο για να δείτε εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί.

Γιατί η οθόνη της τηλεόρασής μου είναι μαύρη αλλά μπορώ να την ακούσω;

Βεβαιωθείτε ότι η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είναι ρυθμισμένη στο OFF. Ορισμένες τηλεοράσεις θα απενεργοποιήσουν μια οθόνη, αλλά εξακολουθεί να αναπαράγει τον ήχο. Εάν ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΠΝΟΥ κατά λάθος ενεργοποιήθηκε, απενεργοποιήστε τον. Ένας χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί μερικές φορές να πατηθεί κατά λάθος στο τηλεχειριστήριο και να απενεργοποιήσει την τηλεόραση.

Τι προκαλεί τη μαύρη οθόνη της τηλεόρασης Samsung;

Εάν η οθόνη της τηλεόρασής σας Samsung μαυρίσει τυχαία, θα πρέπει να ελέγξετε την παροχή ρεύματος, να ελέγξετε τη λειτουργία αδράνειας ή τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική είσοδο, να επανεκκινήσετε την τηλεόραση ή να εκτελέσετε μια ενημέρωση υλικολογισμικού. Εάν κανένα από αυτά δεν λειτουργεί, εξετάστε το ενδεχόμενο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων ή αντικατάστασης της τηλεόρασης.

Τι προκαλεί τη μαύρη οθόνη θανάτου της Samsung TV;

Το ζήτημα του θανάτου της μαύρης οθόνης της τηλεόρασης είναι απογοητευτικόπρόβλημα εμφάνισης. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται λόγω σφάλματος υλικού ή καλωδίου. Ωστόσο, μπορείτε να διορθώσετε αυτό το πρόβλημα εισάγοντας σωστά τα καλώδια στις θύρες τους. Εάν θέλετε η τηλεόρασή σας να έχει καλύτερη απόδοση, φροντίστε να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας.

Τι προκαλεί τη μαύρη οθόνη θανάτου Samsung;

Σφάλμα συστήματος τηλεφώνου Εάν η μνήμη στη συσκευή σας Samsung είναι πολύ χαμηλή ή εάν έχετε μια ανεπιτυχή προσπάθεια αναβάθμισης του συστήματος, το λειτουργικό σύστημα θα διακοπεί, αφήνοντάς σας μια μαύρη οθόνη στο Samsung Galaxy σας.

Πόσα χρόνια διαρκούν οι τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης;

Το βιομηχανικό πρότυπο για τη διάρκεια ζωής των LED είναι 100.000 ώρες, ή περίπου 10 χρόνια, και οι περισσότεροι άνθρωποι υποθέτουν ότι τόσο θα διαρκέσει η οθόνη τους.

Πόσο καιρό πρέπει να διαρκέσει μια τηλεόραση;

Η μέση διάρκεια ζωής μιας τηλεόρασης κυμαίνεται μεταξύ 4 και 10 ετών (περίπου 40.000 – 100.000 ώρες) ανάλογα με τη χρήση και τη συντήρηση. Η απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας είναι ένα από τα πιο απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.

Πόσο καιρό αποσυνδέετε μια τηλεόραση για να την επαναφέρετε;

Με την τηλεόραση ενεργοποιημένη, αποσυνδέστε την για 30 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, συνδέστε την ξανά. Αφού την συνδέσετε ξανά και την ενεργοποιήσετε, η τηλεόρασή σας θα πρέπει να είναι μια χαρά.

Πώς καταλαβαίνετε ότι ο λαμπτήρας της τηλεόρασής σας έχει καεί;

Σημεία και συμπτώματα Εάν η λάμπα σας σβήσει ξαφνικά, μπορεί να ακούσετε έναν θόρυβο που σκάει, μετά τον οποίο η οθόνη σκουραίνει. Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να ακούτε την τηλεόρασή σας, αλλά δεν θα βλέπετε την εικόνα. Ορισμένοι κατασκευαστές τηλεοράσεων εγκαθιστούν μια προειδοποίηση για να αλλάξετε τη λάμπα όταν αρχίσει να καίγεται, ώστε να μην μείνετε χωρίς την τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να φτιάξετε μια τηλεόραση επίπεδης οθόνης;

Ναι, συνήθως μπορείτε να φτιάξετε μια τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Είτε έχετε plasma, LED, OLED, HDR, HD ή ακόμα και LCD, οι επαγγελματίες επισκευής τηλεοράσεων μπορούν να επισκευάσουν την τηλεόρασή σας.

Πόσο κοστίζει η επισκευή ενός οπίσθιου φωτισμού τηλεόρασης;

Πώς μπορώ να ξέρω αν η τηλεόρασή μουη λάμπα έχει σβήσει;

Σημεία και συμπτώματα Οι λάμπες τηλεόρασης σπάνια σβήνουν μονομιάς, επομένως μπορεί να παρατηρήσετε ένα τρεμόπαιγμα στην τηλεόρασή σας καθώς η λάμπα αρχίζει να πεθαίνει, όπως το τρεμόπαιγμα μιας λάμπας λάμπας ανάγνωσης. Εάν η λάμπα σας σβήσει ξαφνικά, μπορεί να ακούσετε έναν θόρυβο που σκάει, μετά τον οποίο η οθόνη σκουραίνει.

Μπορείτε να κάψετε μια τηλεόραση;

Αν και μπορείτε να αφήσετε μια στατική εικόνα στην οθόνη σας για έως και δύο ώρες, το να αφήνετε τακτικά την οθόνη παγωμένη για παρατεταμένες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ή μόνιμο κάψιμο της εικόνας.

Τι προκαλεί τη μαύρη οθόνη της τηλεόρασης Samsung;

Εάν η οθόνη της τηλεόρασής σας Samsung μαυρίσει τυχαία, θα πρέπει να ελέγξετε την παροχή ρεύματος, να ελέγξετε τη λειτουργία αδράνειας ή τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική είσοδο, να επανεκκινήσετε την τηλεόραση ή να εκτελέσετε μια ενημέρωση υλικολογισμικού. Εάν κανένα από αυτά δεν λειτουργεί, εξετάστε το ενδεχόμενο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων ή αντικατάστασης της τηλεόρασης.

Σχολιάστε

You may also like:

Ποια εφαρμογή μπορώ να χρησιμοποιήσω για να δω αν το τηλέφωνό μου παρακολουθείται;

Το Certo δημιουργεί εφαρμογές που ελέγχουν εάν η συσκευή σας έχει εφαρμογές spyware: Το Certo AntiSpy για συσκευές iOS εκτελείται στον υπολογιστή ή στο Mac σας και ερευνά το αντίγραφο ασφαλείας της συσκευής σας και όχι το ίδιο το τηλέφωνο. Ελέγχει για υπηρεσίες παρακολούθησης, κρυφές εφαρμογές και οτιδήποτε έχει πρόσβαση στην τοποθεσία, το μικρόφωνο ή…

Είναι τα iMessages κρυπτογραφημένα μέσω WIFI;

Απλή απάντηση: δεν το κάνουν. Στην πραγματικότητα, έχετε ένα σύνολο κλειδιών για κάθε συσκευή που προσθέτετε στο iCloud και κάθε iMessage κρυπτογραφείται ανεξάρτητα για κάθε συσκευή. Είναι τα iMessages κρυπτογραφημένα μέσω δημόσιου WiFi; Απλή απάντηση: δεν το κάνουν. Στην πραγματικότητα, έχετε ένα σύνολο κλειδιών για κάθε συσκευή που προσθέτετε στο iCloud και κάθε iMessage κρυπτογραφείται…

Τι μπορεί να δει κανείς στο iCloud;

Όταν χρησιμοποιείτε το iCloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες, τα αρχεία, τους κωδικούς πρόσβασης και άλλα δεδομένα σε οποιαδήποτε συσκευή επιλέξετε. Επειδή τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο cloud και όχι σε μία συσκευή, παραμένουν ενημερωμένα παντού. Για παράδειγμα, εάν ενεργοποιήσετε το iCloud Photos στο iPhone και στο Mac σας, θα δείτε τις ίδιες φωτογραφίες…

Μπορεί η αστυνομία να διαβάσει τα κείμενά σας χωρίς να το γνωρίζετε;

Η αστυνομία μπορεί να λάβει τα ανοιγμένα και μη ανοιγμένα μηνύματά σας που είναι 180 ημερών ή μεγαλύτερα με κλήτευση. Αλλά πρέπει να σας ενημερώσουν μόλις ζητήσουν αυτήν την πρόσβαση από τον πάροχο. Οι αρχές επιβολής του νόμου επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε παλαιότερα, μη αναγνωσμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να σας ενημερώνουν εάν λάβουν…

Οι εταιρείες τηλεφωνίας διατηρούν μηνύματα κειμένου;

«Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας δεν διατηρούν αποθηκευμένα μηνύματα κειμένου προσβάσιμα στις αρχές επιβολής του νόμου για οποιαδήποτε στιγμή. Δισεκατομμύρια μηνύματα αποστέλλονται καθημερινά και ορισμένα περιέχουν σίγουρα βασικά στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα. Πόσο καιρό διατηρεί μια εταιρεία τηλεφωνίας τα μηνύματα κειμένου; Κάθονται στον διακομιστή της εταιρείας για οπουδήποτε από τρεις ημέρες έως τρεις μήνες,…

Μπορώ να δω το ιστορικό iMessage μου;

Πώς να προβάλετε το ιστορικό iMessage σας. Μπορείτε να δείτε το ιστορικό του iMessage πατώντας Μηνύματα και, στη συνέχεια, κάνοντας κύλιση στις συνομιλίες σας. Εάν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί να μην διαγράφει ποτέ συνομιλίες, όλα τα μηνύματα θα αποθηκευτούν στη συσκευή σας και μπορείτε να τα αναζητήσετε. Διατηρεί το iMessage ιστορικό; Στην πραγματικότητα, τα…

Μπορείτε να ανασύρετε διαγραμμένα μηνύματα στο iPhone;

Ανάκτηση ενός διαγραμμένου μηνύματος ή συνομιλίας Στα Μηνύματα, πατήστε Επεξεργασία. Πατήστε Εμφάνιση πρόσφατα διαγραμμένων . Επιλέξτε τις συνομιλίες με τα μηνύματα που θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, πατήστε Ανάκτηση. Πατήστε Ανάκτηση μηνύματος ή Ανάκτηση μηνυμάτων [Αριθμός]. Πώς μπορώ να ανακτήσω διαγραμμένα μηνύματα κειμένου; Χρησιμοποιήστε λογισμικό ανάκτησης δεδομένων Έτσι, όλα χάνονται και θέλετε να ανακτήσετε…

Γιατί δεν φορτώνονται τα παλιά μου iMessages;

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Αποθήκευση iPhone για να ελέγξετε εάν υπάρχει αρκετός αποθηκευτικός χώρος για τη φόρτωση όλων των μηνυμάτων σας στο νέο iPhone. Ελέγξτε εάν η σύνδεσή σας WiFi είναι σταθερή, καθώς το iMessage θα σταλεί μέσω WiFi ή μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Μεταβείτε στις…

Η διαγραφή ενός iMessage το διαγράφει για το άλλο άτομο;

Όταν διαγράφετε μηνύματα στο iPhone, διαγράφονται και για το άλλο άτομο; Όχι, όταν διαγράφετε ένα μήνυμα στο iPhone σας, διαγράφεται μόνο από το τηλέφωνό σας. Το άλλο άτομο στο οποίο στείλατε το κείμενο εξακολουθεί να το βλέπει στα εισερχόμενα. Η διαγραφή του μηνύματος στο iMessage το καταργεί για το άλλο άτομο; Όταν διαγράφετε ένα μήνυμα,…