Γιατί δεν υπάρχει σήμα HDMI από το φορητό υπολογιστή μου;


Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε σήμα από την πηγή HDMI λόγω αδύναμων φυσικών συνδέσεων. Μπορεί να μην έχετε συνδέσει το καλώδιο μέχρι τέρμα ή η σύνδεση έχει χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω κινήσεων. Πριν κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με λογισμικό, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο HDMI και στις δύο άκρες.

Γιατί ο φορητός υπολογιστής μου δεν δίνει σήμα HDMI;

Ο λόγος για τον οποίο οι συσκευές σας που είναι συνδεδεμένες σε HDMI δεν λειτουργούν σωστά είναι είτε επειδή: Η θύρα ή το καλώδιο HDMI έχουν υποστεί φυσική βλάβη ή έχουν λυγίσει. Τα προγράμματα οδήγησης για τον υπολογιστή σας δεν είναι ενημερωμένα και εμποδίζουν την εμφάνιση εικόνας/ήχου. Δεν έχετε διαμορφώσει την οθόνη σας ώστε να είναι η κύρια οθόνη.

Γιατί το HDMI μου λέει χωρίς σήμα;

Σημείωση: Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την ενημέρωση του λογισμικού Android TV™. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί εάν επιλέξετε μια είσοδο που δεν είναι συνδεδεμένη σε μια ενεργή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής έχει ρεύμα και είναι ενεργοποιημένη.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη θύρα HDMI στον φορητό υπολογιστή μου;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο “Ένταση” στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε “Ήχοι” και επιλέξτε την καρτέλα “Αναπαραγωγή”. Κάντε κλικ στην επιλογή “Digital Output Device (HDMI)” και κάντε κλικ στο “Apply” για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ήχου και εικόνας για τη θύρα HDMI.

Πώς μπορώ να κάνω τον φορητό υπολογιστή μου να αναγνωρίζει το HDMI;

Πατήστε (πλήκτρο Windows + X) και κάντε κλικ στο «Διαχείριση Συσκευών». Αναπτύξτε το “Προσαρμογέας οθόνης”. Κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης βίντεο και επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης». Μόλις γίνει αυτό, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ελέγξτε εάν το πρόβλημα παραμένει.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τη θύρα HDMI στον φορητό υπολογιστή μου;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής και στην καρτέλα Αναπαραγωγή που μόλις άνοιξε, απλώς επιλέξτε Συσκευή ψηφιακής εξόδου ή HDMI. Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής, κάντε κλικ στο OK.

Γιατί είναι η οθόνη μουδεν συνδέομαι στον φορητό υπολογιστή μου;

Οι συνδεδεμένες βάσεις σύνδεσης, τα dongles, οι προσαρμογείς και άλλο υλικό μπορεί να προκαλέσουν διενέξεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή σας με την εξωτερική σας οθόνη είναι ασφαλές. Δοκιμάστε να αλλάξετε το καλώδιο που συνδέει την εξωτερική οθόνη. Εάν το νέο λειτουργεί, ξέρετε ότι το προηγούμενο καλώδιο ήταν ελαττωματικό.

Γιατί το HDMI μου δεν λειτουργεί στα Windows 10;

Εάν το σύστημά σας ή η συσκευή HDMI δεν εκκινήσει σωστά και οδηγήσει σε σφάλμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την έξοδο βίντεο ή ήχου. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επανεκκίνηση του φορητού υπολογιστή ή του υπολογιστή σας και να συνδέσετε ξανά τις συσκευές σας με HDMI. Ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα για επανεκκίνηση και επανασύνδεση των συσκευών: Ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI (ηχείο, τηλεόραση κ.λπ.)

Πώς μπορώ να κάνω τον φορητό υπολογιστή μου να αναγνωρίζει την οθόνη μου;

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στο Σύστημα. Κάντε κλικ στο Display. Στην ενότητα “Πολλαπλές οθόνες”, κάντε κλικ στο κουμπί Ανίχνευση για να συνδεθείτε στην εξωτερική οθόνη.

Γιατί η τηλεόρασή μου δεν εκπέμπει σήμα όταν το HDMI είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή;

Πιθανοί λόγοι. Συνήθως εμφανίζεται σφάλμα χωρίς σήμα HDMI λόγω ελαττωματικού καλωδίου HDMI ή μη υποστηριζόμενου τύπου καλωδίου HDMI ή η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του καλωδίου στην οθόνη δεν είναι αρκετά καλή για εμφάνιση.

Γιατί ο υπολογιστής μου δεν εντοπίζει την τηλεόρασή μου;

Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI έχει τοποθετηθεί σωστά στον υπολογιστή και την οθόνη/τηλεόρασή σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από τον υπολογιστή/τηλεόρασή σας και επανασυνδέστε το καλώδιο. Επιθεωρήστε τις θύρες HDMI (Η/Υ και οθόνη/Τηλεόραση) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ή βρωμιές και χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να καθαρίσετε αυτές τις θύρες.

Γιατί η οθόνη μου δεν λέει σήμα;

Συνήθως, μια οθόνη εμφανίζει ένα μήνυμα “κανένα σφάλμα σήματος” όταν υπάρχει πρόβλημα όπως χαλαρό καλώδιο, χαλαρές συνδέσεις ή πρόβλημα με τη συσκευή εισόδου. Προβλήματα ανάλυσης προγράμματος οδήγησης γραφικών και εξόδου μπορεί επίσης να προκαλέσουν αυτό το σφάλμα.

Γιατί όχι ο υπολογιστής μουσύνδεση στην οθόνη μου με HDMI;

Ελέγξτε τα καλώδιά σας Εάν έχετε κάρτα γραφικών, η οθόνη σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε αυτήν και όχι στη θύρα HDMI της μητρικής πλακέτας. Εάν έχετε επιπλέον καλώδια τριγύρω, δοκιμάστε ένα άλλο—ίσως το καλώδιο που χρησιμοποιούσατε είναι κατεστραμμένο ή κάποια από τις θύρες δεν λειτουργεί σωστά.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η θύρα HDMI μου λειτουργεί;

Κοιτάξτε την κατάσταση της θύρας HDMI στο πλαίσιο διαλόγου. Εάν η κατάσταση είναι “Αυτή η συσκευή λειτουργεί σωστά”, η θύρα HDMI σας λειτουργεί. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της συσκευής σας, η θύρα HDMI είναι σε κατάσταση λειτουργίας, αλλά έχει ένα πρόβλημα που είναι πιθανό να επιδιορθωθεί.

Πώς μπορώ να κάνω τα Windows 10 να αναγνωρίζουν το HDMI;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής και στην καρτέλα Αναπαραγωγή που μόλις άνοιξε, απλώς επιλέξτε Συσκευή ψηφιακής εξόδου ή HDMI. Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής, κάντε κλικ στο OK. Τώρα, η έξοδος ήχου HDMI έχει οριστεί ως προεπιλογή.

Γιατί το HDMI δεν λειτουργεί στον φορητό υπολογιστή HP μου;

Εάν δεν βλέπετε Έξοδος HDMI, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής. Εάν το πρόβλημα παραμένει, εγκαταστήστε ξανά ή ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης ήχου και βεβαιωθείτε ότι το BIOS είναι ενημερωμένο.

Πώς μπορώ να αλλάξω τον υπολογιστή μου HP σε λειτουργία HDMI;

Πατήστε το κουμπί HDMI IN, το οποίο βρίσκεται στην κάτω πλευρά της κάτω αριστερής γωνίας της οθόνης. Ο υπολογιστής μεταβαίνει σε λειτουργία HDMI. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία υπολογιστή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί HDMI IN. Ελπίζω αυτό να απαντήσει στο ερώτημά σας!

Πώς μπορώ να εμφανίσω τον φορητό υπολογιστή μου στην τηλεόρασή μου;

Για να συνδέσετε το φορητό υπολογιστή στην τηλεόραση, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI. Σχεδόν όλοι οι φορητοί υπολογιστές που πωλούνται σήμερα διαθέτουν θύρα HDMI. Τα καλώδια HDMI μπορούν να μεταφέρουν βίντεο Full HD και 4K και ήχο surround στην τηλεόραση. Εάν δεν έχετε θύρα HDMI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδιο VGA (D-Sub).

Γιατί είναιΤο HDMI μου δεν λειτουργεί Windows 10;

Εάν το σύστημά σας ή η συσκευή HDMI δεν εκκινήσει σωστά και οδηγήσει σε σφάλμα, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με την έξοδο βίντεο ή ήχου. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επανεκκίνηση του φορητού υπολογιστή ή του υπολογιστή σας και να συνδέσετε ξανά τις συσκευές σας με HDMI. Ακολουθήστε προσεκτικά τα παρακάτω βήματα για επανεκκίνηση και επανασύνδεση των συσκευών: Ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI (ηχείο, τηλεόραση κ.λπ.)

Γιατί η οθόνη Dell μου δεν λέει σήμα HDMI από τη συσκευή σας;

Οι οθόνες Dell εμφανίζουν το σφάλμα “No Signal” εάν ο συνδεδεμένος υπολογιστής δεν στέλνει έξοδο βίντεο. Μπορείτε να λύσετε αυτό το πρόβλημα αλλάζοντας τα καλώδια, επαναφέροντας την ανάλυση της οθόνης ή ενημερώνοντας τα προγράμματα οδήγησης γραφικών. Εξετάστε το ενδεχόμενο να στείλετε την οθόνη πίσω στην Dell για επισκευή, εάν κανένα από αυτά δεν λειτουργεί.

Πώς μπορώ να δοκιμάσω το καλώδιο HDMI μου;

Συνδέστε το στην οθόνη ή στην τηλεόρασή σας 4K HDMI και ελέγξτε τον ρυθμό ανανέωσης που καλύπτει. Εάν κλείνει στα 30 Hz, τότε έχετε ένα παλαιότερο καλώδιο HDMI 1.4. Εάν κλείνει στα 60 Hz, τότε έχετε καλώδιο HDMI 2.0.

Γιατί ο φορητός υπολογιστής μου ενεργοποιείται αλλά δεν υπάρχει οθόνη;

Μία από τις κύριες αιτίες για αυτό το ζήτημα είναι ένα κατεστραμμένο αρχείο συστήματος που εμποδίζει τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος, με αποτέλεσμα μια μαύρη ή κενή οθόνη. Κάντε επανεκκίνηση των Windows για να δείτε εάν πρόκειται για προσωρινό πρόβλημα και επιλύεται μόνο του με επανεκκίνηση. Εάν το πρόβλημα παραμένει, διαγράψτε τον σκληρό σας δίσκο και εγκαταστήστε ξανά τα Windows.

Σχολιάστε

You may also like:

Ποιο είναι το πρόβλημα εάν ο υπολογιστής δεν έχει σήμα;

Μια χαλαρή σύνδεση μεταξύ της οθόνης σας και του υπολογιστή σας θα προκαλέσει πρόβλημα στην οθόνη χωρίς σήμα. Εάν βλέπετε το μήνυμα χωρίς σήμα στην οθόνη σας όταν εκτελείται το σύστημα Windows, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι εάν το συμβατό καλώδιο βίντεο είναι σταθερά συνδεδεμένο ή όχι. Τι σημαίνει όταν υπάρχει κανένα…

Υποστηρίζει ένα HDMI σε DP 4K;

Συνδέστε μια οθόνη, προβολέα ή HDTV με δυνατότητα HDMI με τον προσαρμογέα DisplayPort σε HDMI. Υποστηρίζει αναλύσεις υψηλής ευκρίνειας έως και 4K στα 60 Hz καθώς και οθόνες Υψηλού Δυναμικού Εύρους (HDR) για πιο ζωντανά χρώματα και καθηλωτική εμπειρία θέασης. Υποστηρίζει η θύρα DP 4K; Είναι δυνατό το HDMI σε DP; Ενεργός προσαρμογέας HDMI σε…

Μπορείτε να ακούσετε τη διαφορά μεταξύ ARC και eARC;

Δεν θα ακούσετε διαφορά μεταξύ eARC και ARC με το περισσότερο διαδικτυακό περιεχόμενο. Επομένως, δεν πρέπει να εγκαταλείψετε την παλιά σας μπάρα ήχου ή την τηλεόραση ακόμα. Το eARC θα βελτιώσει εκδόσεις υψηλής ποιότητας του Dolby Atmos που κωδικοποιούνται με χρήση Dolby TrueHD. Ακούγεται το eARC καλύτερα από το ARC; Η κύρια διαφορά μεταξύ HDMI…

Πώς μπορώ να ξέρω αν η τηλεόρασή μου Samsung έχει HDMI ARC;

Για να μάθετε εάν η τηλεόρασή σας Samsung διαθέτει θύρα HDMI-ARC, είναι πολύ απλό – η θύρα HDMI θα φέρει την ένδειξη “ARC” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή το One Connect Box. Πώς γνωρίζετε εάν το Η τηλεόραση έχει HDMI ARC; Ελέγξτε τις θύρες HDMI της τηλεόρασής σας για να δείτε εάν το ARC…

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα κανονικό καλώδιο HDMI για ARC;

Αν και μπορεί να φαίνεται ακριβώς το ίδιο με τις άλλες εισόδους HDMI, μπορεί να αναρωτιέστε εάν χρειάζεστε ένα ειδικό καλώδιο HDMI για HDMI ARC, δεν είστε ο μόνος. Δεν υπάρχει καλώδιο HDMI ARC. Οποιοδήποτε καλώδιο HDMI θα λειτουργεί καθολικά για τις θύρες HDMI και HDMI ARC/eARC.

Γιατί τα ηχεία μου surround είναι τόσο αθόρυβα;

Είναι πιθανό ο δέκτης σας να έχει ρυθμιστεί στο μενού ρυθμίσεων για σύστημα ηχείων 7,1 καναλιών αντί για ρύθμιση 5,1 και τα ηχεία surround να είναι συνδεδεμένα στις εξόδους Surround Back του δέκτη αντί για τις κανονικές εξόδους Surround του δέκτη. Γιατί ο ήχος surround μου δεν είναι πολύ δυνατός; Αντικαταστήστε τα καλώδια των ηχείων.…

Οι διανομείς USB δημιουργούν καθυστέρηση εισόδου;

“Ένας διανομέας USB προσθέτει καθυστέρηση;” Ναί. Αυτή η διαδικασία απαιτεί μικρό, αλλά μετρήσιμο χρόνο. συνήθως μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου, σε έναν διανομέα καλής ποιότητας, συμβατό με πρότυπα. Επηρεάζει ο διανομέας USB την καθυστέρηση εισόδου; Ο διανομέας USB αναγνωρίζεται από τον κεντρικό υπολογιστή ως ξεχωριστή συσκευή USB. Έτσι, η εισαγωγή ενός διανομέα USB (που λειτουργεί ως…

Το HDMI κάνει 240Hz;

Kann ein HDMI Kabel 240Hz übertragen? Wie viel Hz schafft HDMI Kabel? Welches Kabel kann 240Hz übertragen? Ήταν καλύτερα 144Hz ή 240Hz; Aufgrund der höheren Bildwiederholfrequenz sind 240 Hz Monitore teurer aber auch besser geeignet für wettbewerbsorientierte Spieler. Für normale Gamer ist jedoch eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz vollkommend ausreichend. Kann ein HDMI Kabel 240Hz…

Χρειάζομαι DisplayPort για 1080p;

Για 1080p 144Hz θα χρειαστείτε DisplayPort, Dual-Link DVI ή HDMI 1.3 (ή υψηλότερη), ενώ τα 1440p 144Hz απαιτούν είτε HDMI 2.0 είτε DisplayPort 1.2. Αυτός ο συγγραφέας έχει ελεγχθεί και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία ή εκπαίδευση για να μπορέσει να γράψει για αυτό το θέμα. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα μας σχετικά με. Το DisplayPort κάνει…