Μπορείτε να σχολιάσετε μια γραμμή στην SQL;


Μπορείτε να σχολιάσετε ή να αποσχολιάσετε μια γραμμή κώδικα σε μια πρόταση SQL, πολλές παρακείμενες γραμμές κώδικα, μια πλήρη πρόταση SQL ή πολλές παρακείμενες προτάσεις SQL. Η σύνταξη για ένα σχόλιο σε μια γραμμή κώδικα SQL είναι μια διπλή παύλα ( — ) στην αρχή της γραμμής.

Πώς σχολιάζετε ένα μπλοκ κειμένου στην SQL;

Παρατηρήσεις. Τα σχόλια μπορούν να εισαχθούν σε ξεχωριστή γραμμή ή μέσα σε μια δήλωση Transact-SQL. Τα σχόλια πολλαπλών γραμμών πρέπει να υποδεικνύονται με /* και */. Μια στιλιστική σύμβαση που χρησιμοποιείται συχνά για σχόλια πολλαπλών γραμμών είναι να ξεκινά η πρώτη γραμμή με /*, οι επόμενες γραμμές με ** και να τελειώνουν με */.

Μπορείτε να σχολιάσετε 2 ή περισσότερες σειρές στο ερώτημα SQL, εάν ναι, πώς μπορείτε να το κάνετε;

Αποκλεισμός ή σχολίου πολλαπλών γραμμών SQL Εάν πρέπει να σχολιάσουμε πολλές γραμμές, πρέπει να βάλετε μια διπλή παύλα σε κάθε γραμμή. Δεν είναι εφικτή λύση εάν θέλουμε να σχολιάσουμε πολλές γραμμές κώδικα. Επομένως, ο SQL Server χρησιμοποιεί σχόλια πολλών γραμμών που ξεκινούν με /* και τελειώνουν με */.

Πώς σχολιάζετε γρήγορα στην SQL;

Η συντόμευση πληκτρολογίου για το κείμενο σχολίου είναι CTRL + K, CTRL + C. Η συντόμευση πληκτρολογίου για την αποσαφήνιση κειμένου είναι CTRL + K, CTRL + U.

Πώς μπορώ να σχολιάσω στο MySQL SQL;

Σύνταξη με χρήση συμβόλων /* και */ Στη MySQL, ένα σχόλιο που ξεκινά με το σύμβολο /* και τελειώνει σε */ και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στη δήλωση SQL. Αυτή η μέθοδος σχολιασμού μπορεί να εκτείνεται σε πολλές γραμμές εντός της SQL σας.

Πώς είναι το %% στην SQL;

Ο τελεστής LIKE χρησιμοποιείται σε μια πρόταση WHERE για αναζήτηση ενός καθορισμένου μοτίβου σε μια στήλη. Υπάρχουν δύο χαρακτήρες μπαλαντέρ που χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με τον τελεστή LIKE: Το σύμβολο ποσοστού (%) αντιπροσωπεύει μηδέν, έναν ή πολλούς χαρακτήρες. Το σύμβολο υπογράμμισης (_) αντιπροσωπεύει έναν, μοναδικό χαρακτήρα.

Πώς σχολιάζω πολλές σειρές;

Για να σχολιάσετεέξω από πολλές γραμμές κώδικα, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πηγή > Προσθήκη σχολίου αποκλεισμού. ( CTRL+SHIFT+/ ) Για να αφαιρέσετε το σχόλιο πολλαπλές γραμμές κώδικα, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πηγή > Κατάργηση αποκλεισμού σχολίου.

Πώς σχολιάζετε πολλές γραμμές σε ένα μεγάλο ερώτημα;

Ctrl + / : Σχολιάστε τρέχουσες ή επιλεγμένες γραμμές.

Πώς σχολιάζετε πολλές γραμμές στην SQL;

Τα σχόλια πολλών γραμμών ξεκινούν με /* και τελειώνουν με */. Οποιοδήποτε κείμενο μεταξύ /* και */ θα αγνοηθεί.

Πώς σχολιάζετε ένα μπλοκ;

Για να σχολιάσετε ένα μπλοκ: Επιλέξτε το απαιτούμενο μπλοκ κώδικα. Οι χαρακτήρες αρχής (/*) και τέλους (*/) θα προστεθούν στις κατάλληλες θέσεις για να επισημανθεί το επιλεγμένο μπλοκ ως σχόλιο.

Τι είναι το Ctrl F5 στην SQL;

F5 ή ALT + X ή CTRL + E: Εκτελέστε όλα τα ερωτήματα που είναι γραμμένα στο παράθυρο ερωτήματος. CTRL + F5: Αναλύστε το ερώτημα για να ελέγξετε εάν υπάρχουν σφάλματα σύνταξης.

Ποια εντολή χρησιμοποιείται για το σχόλιο μιας γραμμής;

Χρησιμοποιήστε τα /* και */ για να ορίσετε ένα σχόλιο μέσα σε μια εντολή. Το σχόλιο μπορεί να τοποθετηθεί όπου ένα κενό είναι έγκυρο (εκτός από τις συμβολοσειρές) και θα πρέπει να προηγείται ένα κενό. Τα σχόλια σε μια εντολή δεν μπορούν να συνεχιστούν στην επόμενη γραμμή. Το κλείσιμο */ είναι προαιρετικό όταν το σχόλιο βρίσκεται στο τέλος της γραμμής.

Τι είναι το /* στη MySQL;

Αυτό είναι ένα είδος σχολίου. Το /* είναι η αρχή ενός σχολίου και */ είναι το τέλος του σχολίου. Η MySQL θα αγνοήσει το παραπάνω σχόλιο.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ like και σε SQL;

Παράδειγμα. Εκτός από τη διαφορά μεταξύ των χαρακτήρων μπαλαντέρ, % και _, υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των τελεστών LIKE και = είναι ότι ο τελεστής LIKE δεν αγνοεί τα υστερούντα κενά ενώ ο χειριστής = αγνοεί τα υστερούντα κενά.

Τι είναι η διαφυγή στην SQL;

Οι ακολουθίες διαφυγής χρησιμοποιούνται σε μια πρόταση SQL για να ενημερώσουν το πρόγραμμα οδήγησης ότι τοΤο τμήμα διαφυγής της συμβολοσειράς SQL θα πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Όταν το πρόγραμμα οδήγησης JDBC επεξεργάζεται το τμήμα διαφυγής μιας συμβολοσειράς SQL, μεταφράζει αυτό το τμήμα της συμβολοσειράς σε κώδικα SQL που κατανοεί ο SQL Server.

Πώς γράφετε ένα σχόλιο πολλών γραμμών στην SQL;

Τα σχόλια πολλών γραμμών ξεκινούν με /* και τελειώνουν με */. Οποιοδήποτε κείμενο μεταξύ /* και */ θα αγνοηθεί.

Πώς μπορώ να σχολιάσω πολλές γραμμές στην SQL;

Ξεκινήστε το σχόλιο με κάθετο και αστερίσκο (/*). Συνεχίστε με το κείμενο του σχολίου. Αυτό το κείμενο μπορεί να εκτείνεται σε πολλές γραμμές. Τερματίστε το σχόλιο με αστερίσκο και κάθετο (*/).

Πώς σχολιάζετε όλες τις γραμμές;

Πατήστε Ctrl + / Επιλέξτε όλες τις γραμμές που θα θέλατε να σχολιαστούν.

Πώς σχολιάζετε πολλές γραμμές σε ένα σενάριο;

Μέθοδος 1: Χρήση <

Πώς δημιουργείτε ένα σχόλιο πολλών γραμμών με μια συμβολοσειρά πολλών γραμμών;

Για να σχολιάσετε πολλές γραμμές στην Python, μπορείτε να προσαρτήσετε κάθε γραμμή με έναν κατακερματισμό ( # ). Με αυτήν την προσέγγιση, τεχνικά κάνετε πολλά σχόλια μιας γραμμής. Η πραγματική λύση για τη δημιουργία σχολίων πολλαπλών γραμμών στην Python είναι η χρήση συμβολοσειρών εγγράφων.

Πώς επιλέγετε και σχολιάζετε πολλές γραμμές;

Σχολιάστε και αποσχολιάστε τις γραμμές κώδικα Πατήστε Ctrl+/ .

Τι σημαίνει το like %% στην SQL;

Ο τελεστής LIKE χρησιμοποιείται σε μια πρόταση WHERE για αναζήτηση ενός καθορισμένου μοτίβου σε μια στήλη. Υπάρχουν δύο χαρακτήρες μπαλαντέρ που χρησιμοποιούνται συχνά σε συνδυασμό με τον τελεστή LIKE: Το σύμβολο ποσοστού (%) αντιπροσωπεύει μηδέν, έναν ή πολλούς χαρακτήρες. Το σύμβολο υπογράμμισης (_) αντιπροσωπεύει έναν, μοναδικό χαρακτήρα.

You may also like:

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ λήγουν;

Βασικά, ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι απλώς να ανοίξετε πακέτα. Είναι πραγματικά τόσο απλό! Δυστυχώς, δεν υπάρχει πραγματικά ο πιο γρήγορος τρόπος για να αποκτήσετε σπάνιους χαρακτήρες μπαλαντέρ στο MTG Arena, παρά μόνο να ανοίξετε όσο το δυνατόν περισσότερα πακέτα. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε απεριόριστους χαρακτήρες μπαλαντέρ στο MTG Arena; Βασικά,…

Ποια είναι η εντολή SQL * Plus;

Το SQL*Plus είναι ένα εργαλείο γραμμής εντολών που παρέχει πρόσβαση στο Oracle RDBMS. Το SQL*Plus σάς δίνει τη δυνατότητα: Εισαγάγετε εντολές SQL*Plus για να διαμορφώσετε το περιβάλλον SQL*Plus. Εκκίνηση και τερματισμός της βάσης δεδομένων Oracle. Ποια είναι μια εντολή iSQL * Plus; Το iSQL*Plus σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού για…

Τι είναι το %s στην πρόταση SQL;

Το pixel13 σχολίασε πριν από 16 χρόνια. Είναι απλώς σύμβολα κράτησης θέσης για τις τιμές που ακολουθούν στην εντολή (π.χ. στο db_query). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε %d για ακέραιες τιμές και %s για τιμές συμβολοσειράς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε %f για μια τιμή κινητής υποδιαστολής, %b για δυαδικά δεδομένα και %% απλώς για να εισαγάγετε ένα…

Τι είναι ο έλεγχος σύνταξης και πώς;

Τύποι δοκιμής μαύρου κουτιού, έλεγχος σύνταξης εκτελείται για την επαλήθευση και την επικύρωση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα, σε σχέση με την καθορισμένη μορφή, μορφή αρχείου, σχήμα βάσης δεδομένων, πρωτόκολλο και άλλα. Γενικά είναι αυτοματοποιημένο, καθώς περιλαμβάνει την παραγωγή μεγάλου αριθμού τεστ. Τι είναι συντακτικό τεστ; Περιγραφή. Το συντακτικό…

Μπορούμε να κάνουμε rollback μετά τη δέσμευση;

Το COMMIT αποθηκεύει μόνιμα τις αλλαγές που έγιναν από την τρέχουσα συναλλαγή. ROLLBACK αναιρέστε τις αλλαγές που έγιναν από την τρέχουσα συναλλαγή. 2. Η συναλλαγή δεν μπορεί να αναιρέσει τις αλλαγές μετά την εκτέλεση COMMIT. Μπορούμε να κάνουμε επαναφορά μετά την δέσμευση στον SQL Server; Μόλις ο SQL Server πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, δεν μπορείτε να…

Μπορεί το πρωτεύον κλειδί να αντιγραφεί;

Μπορείτε να ορίσετε κλειδιά που επιτρέπουν διπλότυπες τιμές. Ωστόσο, μην επιτρέπετε διπλότυπα σε πρωτεύοντα κλειδιά, καθώς η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού μιας εγγραφής πρέπει να είναι μοναδική. Μπορεί ένα πρωτεύον κλειδί να εμφανίζεται πολλές φορές; Δεν μπορείτε γιατί δεν είναι μοναδικό. Τα κύρια κλειδιά πρέπει να είναι μοναδικά. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κλειδί χρησιμοποιώντας…

Ποια ταξινόμηση είναι καλύτερη στη MySQL;

Αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε bit σε δυαδική μορφή. Τα σύνολα χαρακτήρων και η ταξινόμηση έχουν σημασία μόνο όταν κάνετε ερώτημα στη βάση δεδομένων — δηλαδή όταν ζητείται από τη MySQL είτε να παρουσιάσει τα δεδομένα (όπως σε μια ρήτρα επιλογής) είτε να αναλύσει τα δεδομένα (όπως σε έναν παρόμοιο τελεστή στον όρο όπου). Έχει…

Πρέπει να εγκαταστήσω τη MySQL πριν από το MariaDB;

Το MariaDB σχεδιάστηκε ως μια drop-in αντικατάσταση της MySQL, με περισσότερες δυνατότητες, νέες μηχανές αποθήκευσης, λιγότερα σφάλματα και καλύτερη απόδοση, αλλά μπορείτε επίσης να το εγκαταστήσετε παράλληλα με τη MySQL. (Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετεγκαταστήσετε βάσεις δεδομένων/εφαρμογές μία προς μία.) Χρειάζεται η MariaDB MySQL για εγκατάσταση; Το MariaDB σχεδιάστηκε…

Είναι εντελώς δωρεάν το MariaDB;

Ο κοινοτικός διακομιστής MariaDB είναι εγγυημένος ανοιχτού κώδικα, για πάντα και δωρεάν. Επιπλέον, εμπορικά ανεπτυγμένα στοιχεία, όπως το MaxScale της MariaDB Corporation, κυκλοφορούν υπό την άδεια Business Software. Είναι το MariaDB ανοιχτού κώδικα; Ο MariaDB Enterprise Server είναι μια ολοκληρωμένη λύση βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα ποιότητας παραγωγής. Υποστηρίζει συναλλακτικό, αναλυτικό και συνδυαστικό φόρτο εργασίας για…

Τι είναι το συντακτικό σφάλμα;

Τα συντακτικά σφάλματα είναι λάθη στη χρήση της γλώσσας. Στα παραδείγματα συντακτικών σφαλμάτων λείπει ένα κόμμα ή ένα εισαγωγικό ή η ορθογραφία μιας λέξης. Το ίδιο το MATLAB θα επισημάνει τα συντακτικά σφάλματα και θα δώσει ένα μήνυμα σφάλματος. Ποιο είναι το συντακτικό σφάλμα; Τα συντακτικά σφάλματα είναι λάθη στη χρήση της γλώσσας. Στα παραδείγματα…