Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται για σχόλια πολλαπλών γραμμών;


/* */ (σχόλιο πολλαπλών γραμμών) Τα σχόλια πολλαπλών γραμμών χρησιμοποιούνται για μεγάλες περιγραφές κειμένου κώδικα ή για να σχολιάσουν κομμάτια κώδικα κατά τον εντοπισμό σφαλμάτων εφαρμογών. Τα σχόλια αγνοούνται από τον μεταγλωττιστή.

Πώς σχολιάζετε πολλές γραμμές;

Για να σχολιάσετε πολλές γραμμές κώδικα, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πηγή > Προσθήκη σχολίου αποκλεισμού. ( CTRL+SHIFT+/ )

Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται για τη σύνταξη σχολίων πολλαπλών γραμμών στο πρόγραμμα Python;

Ο χαρακτήρας κατακερματισμού(#) χρησιμοποιείται για να σχολιάσει τη γραμμή στο πρόγραμμα Python. Τα σχόλια δεν χρειάζεται να είναι κείμενο για να εξηγήσουν τον κώδικα, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν την Python να εκτελέσει κώδικα.

Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται στο σχόλιο γραμμής;

Το σχόλιο μιας γραμμής είναι //. Τα πάντα από το // μέχρι το τέλος της γραμμής είναι ένα σχόλιο. Για να επισημάνετε μια ολόκληρη περιοχή ως σχόλιο, χρησιμοποιήστε /* για να ξεκινήσετε το σχόλιο και */ για να τερματίσετε το σχόλιο. * Αυτό είναι ένα σχόλιο αποκλεισμού.

Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται σε πολύγραμμο σχόλιο στο C;

C Σχόλια πολλαπλών γραμμών Τα σχόλια πολλών γραμμών ξεκινούν με /* και τελειώνουν με */ .

You may also like:

Πού είναι αποθηκευμένη η βάση δεδομένων SQL στη μονάδα δίσκου C;

Πού αποθηκεύονται τοπικά οι βάσεις δεδομένων SQL; Οι βάσεις δεδομένων του SQL Server αποθηκεύονται στο σύστημα αρχείων σε αρχεία. Τα αρχεία μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ομάδες αρχείων. Πώς μπορώ να βρω τη βάση δεδομένων SQL; Χρησιμοποιήστε το SQL Server Management Studio στον Object Explorer, συνδεθείτε σε μια παρουσία του μηχανισμού βάσης δεδομένων του SQL Server…

Τι είναι το %d και το %s στην SQL;

Είναι απλώς σύμβολα κράτησης θέσης για τις τιμές που ακολουθούν στην εντολή (π.χ. στο db_query). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε %d για ακέραιες τιμές και %s για τιμές συμβολοσειράς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το %f για μια τιμή κινητής υποδιαστολής, το %b για τα δυαδικά δεδομένα και το %% απλώς για να εισαγάγετε ένα σύμβολο ποσοστού. Τι…

Τι είναι η ανοιχτή γραμμή εντολών;

Για πρόσβαση σε μια γραμμή εντολών χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εντολών Εκτέλεση: Ανοίξτε το μενού Έναρξη ή πατήστε το πλήκτρο Windows + R. Πληκτρολογήστε cmd ή cmd.exe στο πλαίσιο εντολών Εκτέλεση. Πατήστε Enter. Τι είναι η γραμμή εντολών και πώς χρησιμοποιείται; Η γραμμή εντολών είναι μια διεπαφή κειμένου για τον υπολογιστή σας. Είναι ένα πρόγραμμα που…

Πώς μπορώ να ανοίξω έναν επεξεργαστή βάσης δεδομένων;

Κάντε δεξί κλικ σε έναν κόμβο βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέο ερώτημα. Αυτό θα ανοίξει ένα παράθυρο επεξεργασίας ερωτημάτων του μηχανισμού βάσης δεδομένων συνδεδεμένο με την ίδια παρουσία του μηχανισμού βάσης δεδομένων και θα ορίσει το περιβάλλον βάσης δεδομένων του παραθύρου στην ίδια βάση δεδομένων. Πώς μπορώ να ανοίξω το πρόγραμμα επεξεργασίας SQL;…

Ποιοι είναι οι 2 τύποι υποθέσεων που εξηγούν το καθένα;

Οι δύο τύποι υποθέσεων είναι μηδενικές και εναλλακτικές υποθέσεις. Μηδενικές υποθέσεις χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί ο ισχυρισμός ότι «δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο ομάδων δεδομένων». Οι εναλλακτικές υποθέσεις ελέγχουν τον ισχυρισμό ότι “υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο ομάδων δεδομένων”. Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι υποθέσεων που εξηγούνται με παραδείγματα; Ακολουθούν μερικοί διαφορετικοί τύποι υποθέσεων: Απλή υπόθεση:…

Ποια είναι η λειτουργία της σύνταξης;

Ορισμός: Συντακτική συνάρτηση είναι η γραμματική σχέση ενός συστατικού με ένα άλλο μέσα σε μια συντακτική κατασκευή. Είδη: Επικουρικό. Ποια είναι η λειτουργία της σύνταξης στην εκμάθηση γλωσσών; Τι είναι η μορφή και η λειτουργία στη σύνταξη; Η φόρμα αναφέρεται στο όνομα ενός πράγματος (μαζί με τον ορισμό του) Η συνάρτηση αναφέρεται στο πώς ένα…

Τι είναι τα βασικά της Python;

BeschreibungPython ist eine universelle, üblicherweise interpretierte, höhere Programmiersprache. Sie hat den Anspruch, einen gut lesbaren, knappen Programmierstil zu fördern. So werden beispielsweise Blöcke nicht durch geschweifte Klammern, sondern durch Einrückungen strukturiert. Wikipedia

Γιατί ο κώδικας μου δεν είναι έγκυρη σύνταξη;

Αιτίες SyntaxError: μη έγκυρη σύνταξη Έλλειψη άνω και κάτω τελείας ( : ) στο τέλος μιας γραμμής ή ανάμειξη άλλων συμβόλων. Λείπουν οι παρενθέσεις ανοίγματος ή κλεισίματος ( ( … ) ), οι αγκύλες ( [ … ] ), οι αγκύλες ( { … } ) ή τα εισαγωγικά ( ” … ” ) Οι…

Τι είναι ένας τομέας στην SQL;

Ένας τομέας είναι ουσιαστικά ένας τύπος δεδομένων με προαιρετικούς περιορισμούς (περιορισμοί στο επιτρεπόμενο σύνολο τιμών). Ο χρήστης που ορίζει έναν τομέα γίνεται κάτοχός του. Εάν δοθεί ένα όνομα σχήματος (για παράδειγμα, CREATE DOMAIN myschema. mydomain … ) τότε ο τομέας δημιουργείται στο καθορισμένο σχήμα. Τι είναι ένας τομέας στη βάση δεδομένων; Οι τομείς είναι ορισμοί…

Ποια είναι η χρήση των τελεστών == === στην SQL;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση δύο τιμών. Εάν χρησιμοποιείτε διπλό σύμβολο ίσον(==) στη MySQL, θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος. Τώρα, συγκρίνετε την παραπάνω τιμή μεταβλητής με το 10. Εάν και οι δύο τιμές είναι ίδιες τότε το αποτέλεσμα θα είναι 1 διαφορετικά 0. Τι κάνει η == στην SQL; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύγκριση…