Ποιο σύμβολο χρησιμοποιείται για σχόλια στο C;


Τα σχόλια μιας γραμμής ξεκινούν με δύο κάθετες προς τα εμπρός ( // ). Οποιοδήποτε κείμενο μεταξύ // και το τέλος της γραμμής αγνοείται από τον μεταγλωττιστή (δεν θα εκτελεστεί).

Σχολιάστε

You may also like:

Γιατί το * χρησιμοποιείται στην SQL;

Το δεύτερο μέρος ενός ερωτήματος SQL είναι το όνομα της στήλης που θέλετε να ανακτήσετε για κάθε εγγραφή που λαμβάνετε. Μπορείτε προφανώς να ανακτήσετε πολλές στήλες για κάθε εγγραφή και (μόνο εάν θέλετε να ανακτήσετε όλες τις στήλες) μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λίστα τους με * , που σημαίνει “όλες οι στήλες”. Θα πρέπει να…

Τι είναι η σημασιολογία στην SQL;

Η σημασιολογία των ερωτημάτων SQL ορίζεται επίσημα δηλώνοντας ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν μια μετάφραση που βασίζεται στη σύνταξη ενός ερωτήματος SQL σε ένα επίσημο μοντέλο. Το μοντέλο στόχος, που ονομάζεται Extended Three Valued Predicate Calculus (E3VPC), βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα σύνολο γνωστών μαθηματικών εννοιών.01.09.1991 Τι είναι η σημασιολογία στη βάση δεδομένων; Σημασιολογικά…

Πώς καλείτε μια συνάρτηση;

Για να καλέσετε μια συνάρτηση μέσα σε μια άλλη συνάρτηση, ορίστε την εσωτερική συνάρτηση μέσα στην εξωτερική συνάρτηση και καλέστε την. Όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί συνάρτησης, η συνάρτηση ανυψώνεται στην κορυφή του εύρους και μπορεί να κληθεί από οπουδήποτε μέσα στην εξωτερική συνάρτηση. Πώς καλείτε μια συνάρτηση σε μια συνάρτηση; Για να καλέσετε μια συνάρτηση…

Είναι το view και το CTE το ίδιο;

Το βασικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις προβολές SQL είναι ότι, σε αντίθεση με μια έκφραση κοινού πίνακα CTECTEA, ή CTE, είναι ένα προσωρινό σύνολο αποτελεσμάτων με όνομα που δημιουργήθηκε από μια απλή πρόταση SELECT που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια επόμενη πρόταση SELECT. Κάθε SQL CTE μοιάζει με ένα επώνυμο ερώτημα,…

Πόσες συντακτικές υπάρχουν στο SQL;

Τύποι εντολών SQL. Υπάρχουν πέντε τύποι εντολών SQL: Η γλώσσα ελέγχου δεδομένων DDL, DML, DCLDCLA (DCL) είναι μια σύνταξη παρόμοια με μια γλώσσα προγραμματισμού υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων (εξουσιοδότηση). Συγκεκριμένα, είναι ένα στοιχείο της δομημένης γλώσσας ερωτημάτων (SQL).https://en.wikipedia.org › wiki › Data_control_languageΓλώσσα…

Τι είναι το σφάλμα 707;

Ως μέρος της διαδικασίας κατανομής μνήμης, ο Adaptive Server προσπαθεί να απελευθερώσει τις σελίδες της μνήμης που έχουν εκχωρηθεί σε μια κεφαλίδα διαδικασίας όταν δεν χρειάζονται πλέον. Όταν ο Adaptive Server δεν μπορεί να απελευθερώσει αυτό το τμήμα της μνήμης, παρουσιάζεται το σφάλμα 707. Το σφάλμα 707 προκαλείται από καταστροφή της μνήμης ή πρόβλημα με…

Πώς διορθώνετε τη σύνταξη;

Πώς να το διορθώσετε: Εάν εμφανιστεί ένα συντακτικό σφάλμα, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι παρενθέσεις έχουν αντιστοιχιστεί σωστά. Εάν το ένα άκρο λείπει ή έχει παραταχθεί εσφαλμένα, τότε πληκτρολογήστε τη διόρθωση και ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας μπορεί να μεταγλωττιστεί. Η διατήρηση του κώδικα όσο το δυνατόν πιο οργανωμένη βοηθά επίσης. Τι…

Τι είναι το snowflake στην SQL;

Το Snowflake είναι μια πλατφόρμα δεδομένων και μια αποθήκη δεδομένων που υποστηρίζει την πιο κοινή τυποποιημένη έκδοση της SQL: ANSI. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πιο συνηθισμένες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο Snowflake. Το Snowflake υποστηρίζει επίσης όλες τις λειτουργίες που επιτρέπουν λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων, όπως δημιουργία, ενημέρωση, εισαγωγή κ.λπ. Τι είναι το Snowflake γιατί…

Ποια βάση δεδομένων SQL είναι δωρεάν;

Το InterBase, το Microsoft SQL, το MY SQL, το PostgreSQL και το MongoDB είναι μερικά από τα καλύτερα διαθέσιμα δωρεάν προγράμματα βάσεων δεδομένων. Υπάρχει δωρεάν έκδοση του SQL; Μπορώ να δημιουργήσω μια βάση δεδομένων SQL δωρεάν; Χρησιμοποιώντας έναν δωρεάν λογαριασμό Azure, μπορείτε να δοκιμάσετε δωρεάν τη βάση δεδομένων Azure SQL για 12 μήνες με το…