Πώς διορθώνεται Δεν είναι δυνατή η επίλυση της διένεξης ταξινόμησης μεταξύ SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS και Latin1_General_CI_AS στην ίση με τη λειτουργία;


Η ταξινόμηση SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS είναι μια ταξινόμηση SQL και οι κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση δεδομένων για δεδομένα unicode και μη unicode είναι διαφορετικοί. Η συρραφή Latin1_General_CI_AS είναι μια ταξινόμηση των Windows και οι κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση δεδομένων unicode και μη unicode είναι οι ίδιοι.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS και Latin1_General_CI_AS;

Η ταξινόμηση SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS είναι μια ταξινόμηση SQL και οι κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση δεδομένων για δεδομένα unicode και μη unicode είναι διαφορετικοί. Η ταξινόμηση Latin1_General_CI_AS είναι μια ταξινόμηση των Windows και οι κανόνες σχετικά με την ταξινόμηση δεδομένων unicode και μη unicode είναι οι ίδιοι.

Τι σημαίνει το As στην προεπιλεγμένη ταξινόμηση SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS;

Η ταξινόμηση διακομιστή καθορίζεται κατά την εγκατάσταση του SQL Server. Η προεπιλεγμένη ταξινόμηση σε επίπεδο διακομιστή βασίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη ταξινόμηση για συστήματα που χρησιμοποιούν Αγγλικά ΗΠΑ (en-US) είναι SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS.

Πώς μπορώ να αλλάξω την προεπιλεγμένη μου ταξινόμηση στη βάση δεδομένων;

Ορισμός ή αλλαγή της συγκρότησης βάσης δεδομένων με χρήση SSMS Εάν δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στις Βάσεις δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Νέα βάση δεδομένων. Εάν δεν θέλετε την προεπιλεγμένη ταξινόμηση, επιλέξτε τη σελίδα Επιλογές και επιλέξτε μια ταξινόμηση από την αναπτυσσόμενη λίστα Συρραφή.

Πώς μπορώ να βρω τη συλλογή SQL;

Μπορείτε να λάβετε τη συγκρότηση διακομιστή στο SQL Server Management Studio (SSMS) κάνοντας δεξί κλικ στην παρουσία SQL, στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή “Ιδιότητες” και επιλέγοντας την καρτέλα “Γενικά”. Αυτή η ταξινόμηση επιλέγεται από προεπιλογή κατά την εγκατάσταση του SQL Server.

Τι ταξινόμηση πρέπει να χρησιμοποιήσω για τον SQL Server;

Συγκεντρώσεις σε επίπεδο διακομιστή για Microsoft SQL Server Εάν δεν επιλέξετε διαφορετική ταξινόμηση, η ταξινόμηση σε επίπεδο διακομιστήαπό προεπιλογή SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS. Η ταξινόμηση διακομιστή εφαρμόζεται από προεπιλογή σε όλες τις βάσεις δεδομένων και τα αντικείμενα βάσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σελιδοποίηση όταν κάνετε επαναφορά από ένα στιγμιότυπο DB.

Πώς μπορώ να βρω την προεπιλεγμένη συλλογή βάσεων δεδομένων μου;

Για να προβάλετε τη ρύθμιση σελιδοποίησης μιας βάσης δεδομένων Στην Εξερεύνηση αντικειμένων, συνδεθείτε σε μια παρουσία του μηχανισμού βάσης δεδομένων και στη γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο Νέο ερώτημα. Στο παράθυρο ερωτήματος, εισαγάγετε την ακόλουθη πρόταση που χρησιμοποιεί το sys. Προβολή καταλόγου συστήματος βάσεων δεδομένων. SELECT name, collation_name FROM sys.

Τι είναι η κωδικοσελίδα για το SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS;

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε σελίδα κώδικα: “Latin1_General_CI_AS” “SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS” (CP 1252)

Τι είναι το collate latin1_general_ci_as στον SQL Server;

Η ρήτρα ταξινόμησης χρησιμοποιείται για αναζητήσεις με διάκριση πεζών-κεφαλαίων και πεζών-κεφαλαίων στις στήλες του διακομιστή SQL. Υπάρχουν δύο τύποι ρήτρας ταξινόμησης: SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS για διάκριση πεζών-κεφαλαίων. SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS για διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Ποια ταξινόμηση είναι καλύτερη στη MySQL;

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το UTF-8 ως συρραφή, χρησιμοποιήστε πάντα το utf8mb4 (συγκεκριμένα utf8mb4_unicode_ci). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το UTF-8 επειδή το UTF-8 της MySQL είναι διαφορετικό από την κατάλληλη κωδικοποίηση UTF-8. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν προσφέρει πλήρη υποστήριξη unicode που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή ζητήματα ασφάλειας.

Τι είναι το ζήτημα της ταξινόμησης στον SQL Server;

Οι συλλογές στον SQL Server παρέχουν κανόνες ταξινόμησης, ιδιότητες ευαισθησίας πεζών-κεφαλαίων και έμφασης για τα δεδομένα σας. Οι συλλογές που χρησιμοποιούνται με τύπους δεδομένων χαρακτήρων, όπως char και varchar, υπαγορεύουν την κωδικοσελίδα και τους αντίστοιχους χαρακτήρες που μπορούν να αναπαρασταθούν για αυτόν τον τύπο δεδομένων.

Το SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS έχει καταργηθεί;

Ποια ταξινόμηση είναι καλύτερη στη MySQL;

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετεUTF-8 ως συρραφή, χρησιμοποιείτε πάντα utf8mb4 (συγκεκριμένα utf8mb4_unicode_ci). Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το UTF-8 επειδή το UTF-8 της MySQL είναι διαφορετικό από την κατάλληλη κωδικοποίηση UTF-8. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν προσφέρει πλήρη υποστήριξη unicode που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων ή ζητήματα ασφάλειας.

Ποιοι είναι όλοι οι διαφορετικοί τύποι ευαισθησίας ταξινόμησης;

Οι επιλογές που σχετίζονται με μια σελιδοποίηση είναι η ευαισθησία πεζών-κεφαλαίων, η ευαισθησία τονισμού, η ευαισθησία kana, η ευαισθησία πλάτους και η ευαισθησία επιλογέα παραλλαγής.

Τι είναι η αντιπαραβολή και το παράδειγμα;

: ένα ελαφρύ γεύμα που επιτρέπεται τις ημέρες της νηστείας αντί για μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο. : ελαφρύ γεύμα. [Μεσα Αγγλικά, από το λατινικό collation-, collatio] : η πράξη, η διαδικασία ή το αποτέλεσμα της ταξινόμησης.

Τι θα πρέπει να συγκρίνει η βάση δεδομένων;

Η συρραφή είναι ένα σύνολο κανόνων που λένε στη μηχανή βάσης δεδομένων πώς να συγκρίνει και να ταξινομεί τα δεδομένα χαρακτήρων στον SQL Server. Η ταξινόμηση μπορεί να οριστεί σε διαφορετικά επίπεδα στον SQL Server.

Τι είναι η προεπιλεγμένη ταξινόμηση της Oracle;

Δυαδική Συρρύθμιση Είναι μια προεπιλεγμένη ταξινόμηση της περιόδου σύνδεσης της βάσης δεδομένων για ORDER BY and BETWEEN (και άλλες λειτουργίες που υποστηρίζουν γλωσσική ταξινόμηση) και ορίζεται ως “δυαδική” στη μεταβλητή NLS_COMP.

Είναι η SQL 1433 UDP ή TCP;

Από προεπιλογή, οι τυπικές θύρες που χρησιμοποιούνται από τον SQL Server και τις σχετικές υπηρεσίες μηχανισμού βάσης δεδομένων είναι: TCP 1433, 4022, 135, 1434, UDP 1434.

Πώς αφαιρείτε τις εξαρτήσεις από τη συγκρότηση της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, επαναλαμβάνετε τη λειτουργία;

Καταργήστε τις εξαρτήσεις από τη συγκρότηση της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά τη λειτουργία. Στην παραπάνω περίπτωση, φαίνεται ότι υπάρχει ένας ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ που εξαρτάται από τη συλλογή της βάσης δεδομένων. Συνεχίστε με τη δημιουργία σεναρίου των εξαρτημένων αντικειμένων, αφήστε τα αντικείμενα αλλάξτε τη συλλογή της βάσης δεδομένων και δημιουργήστε ξανά τα αντικείμενα από τα σενάρια.

Επηρεάζει η ταξινόμηση την απόδοση;

Εάν στη συνέχεια καθορίσετε μια ρήτρα COLLATE στο ερώτημα που είναι διαφορετική από τη συγκρότηση που χρησιμοποιείται για το ευρετήριο, θα έχετε μια ποινή απόδοσης επειδή δεν θα χρησιμοποιείτε αυτό το ευρετήριο.

Τι είναι η προεπιλεγμένη ταξινόμηση με χρήση_nls_comp;

Εάν δεν έχει καθοριστεί ταξινόμηση, απευθείας ή μέσω μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ψευδο-συναρμολόγηση USING_NLS_COMP, πράγμα που σημαίνει ότι οι παράμετροι NLS_SORT και NLS_COMP χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πραγματικής ταξινόμησης που χρησιμοποιείται. Η μόνη υποστηριζόμενη ταξινόμηση για τις στήλες CLOB και NCLOB είναι η ψευδοσυλλογή USING_NLS_COMP.

Το SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS έχει καταργηθεί;

Σχολιάστε

You may also like:

Ποιες τηλεοράσεις δεν έχουν καύση;

Οι τηλεοράσεις OLED της LG, της Samsung και της Sony είναι εξοπλισμένες με μέτρα που βασίζονται σε λογισμικό για την πρόληψη της καύσης. Τι τύπος τηλεόρασης δεν καίγεται; Για απόλυτη εγγύηση ότι δεν θα βιώσετε καύση, το καλύτερο στοίχημά σας είναι η τηλεόραση QLED. Η LG, ως ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τηλεοράσεων OLED, αναγνωρίζει τη δυνατότητα…

Πώς μπορώ να συνδέσω δύο οθόνες σε μία θύρα DVI;

Δεν μπορείτε να χωρίσετε μία θύρα DVI σε δύο οθόνες. Έχω δει splitters σε κάρτες γραφικών (όπως η Dell στην οποία είμαι τώρα), αλλά δεν είναι συνδεδεμένο σε DVI (αν και φαίνεται περίπου στο ίδιο μέγεθος), αλλά σε άλλο στυλ σύνδεσης σε δύο DVI. Μπορεί να γίνει. τρέχετε 2 οθόνες από 1 θύρα DVI; Δεν…

Οι 2 οθόνες επηρεάζουν τη GPU;

Χάνετε FPS με 2 οθόνες; Τα καρέ θα είναι ακριβώς τα ίδια με την εκτέλεση μιας μεμονωμένης οθόνης, καθώς δεν απαιτείται επιπλέον απόδοση. Η χρήση πολλαπλών οθονών καταπονεί τη GPU; Μόλις συνδέσετε μια τηλεόραση ή οθόνη στη συσκευή σας, η GPU ξαφνικά χρησιμοποιείται 100% του χρόνου. Επιπλέον, οι πόροι του επεξεργαστή γραφικών θα επιβαρύνουν το…

Γιατί η οθόνη μου χάνει συνεχώς σήμα;

Εάν η οθόνη σας χάνει τυχαία σήμα κατά το παιχνίδι, μερικές φορές, αυτό μπορεί να οφείλεται στους οδηγούς σας. Μπορεί να είναι ξεπερασμένα, διεφθαρμένα ή απλώς να δυσλειτουργούν χωρίς προφανή λόγο. Τι είναι αυτό? Ελέγξτε για ενημερώσεις στα προγράμματα οδήγησης γραφικών σας και εκτελέστε τις και, στη συνέχεια, δείτε εάν αυτό επιλύει το πρόβλημα. Γιατί…

Ποια ανάλυση είναι καλύτερη για το RTX 3060;

Ως mainstream κάρτα, η RTX 3060 στοχεύει κυρίως παιχνίδια 1080p και 1440p. Ορισμένα πιο ελαφριά παιχνίδια μπορεί επίσης να τρέχουν καλά σε 4K, ή σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να κάνετε λήψη για 4K σε μεσαίες ρυθμίσεις. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει περισσότερη VRAM ακόμη και από το RTX 3080, οι ρυθμοί καρέ σίγουρα χτυπούν…

Πρέπει να πάρω οθόνη 240 Hz για 3060 TI;

Για 1080p, ένα 3060TI μπορεί πιθανώς να τρέξει 240 fps στα περισσότερα παιχνίδια. Έτσι, μια οθόνη 240 Hz θα ήταν η καλύτερη επιλογή σας. Οι οθόνες 240 Hz γίνονται πιο τυπικές και έτσι οι τιμές τους γίνονται αποδεκτές. Μπορεί μια RTX 3060 να τρέξει μια οθόνη 240 Hz; Σε 1080p, ακόμη και κάρτες μεσαίας κατηγορίας…

Οι πολλαπλές οθόνες επιβραδύνουν τη GPU;

Τεχνικά κάνει τη GPU σας πιο αργή, καθώς πρέπει να αποδώσετε δύο οθόνες περιεχομένου ταυτόχρονα, ανεξάρτητα από το τι κάνετε πάντα τουλάχιστον την επιφάνεια εργασίας της δεύτερης οθόνης. Αλλά αν διαθέτετε μια ισχυρή GPU, τότε δεν είναι μεγάλη υπόθεση, δεδομένου ότι έχουν κατασκευαστεί με την υπόθεση ότι θα χρησιμοποιήσετε πολλές οθόνες στο μυαλό. Οι διπλές…

Οι πολλαπλές οθόνες καταπονούν τη GPU;

Το σύστημα επεξεργασίας και οι κάρτες γραφικών του υπολογιστή σας προφανώς θα πρέπει να εργαστούν σκληρότερα για να υποστηρίξουν τη δραστηριότητα δύο οθονών, ανεξάρτητα από το για ποιο σκοπό τις χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, όσο πιο απαιτητικές είναι οι δραστηριότητες, τόσο περισσότερο ο υπολογιστής σας θα επιβραδύνει. Μήπως πολλές οθόνες επιβραδύνουν τη GPU; Το σύστημα επεξεργασίας και…

Πόσες οθόνες μπορεί να τρέξει μια GPU;

Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου για να επιλέξετε τις οθόνες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε μη SLISLISScalable Link Interface (SLI) είναι μια επωνυμία για μια απαρχαιωμένη τεχνολογία πολλαπλών GPU που αναπτύχθηκε από την Nvidia για τη σύνδεση δύο ή περισσότερων καρτών βίντεο μεταξύ τους για την παραγωγή μιας ενιαίας εξόδου. Ο SLI…

Τι GPU χρειάζεστε για 3 οθόνες;

Μπορεί η GPU μου να τρέξει τριπλές οθόνες; Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε εάν η κάρτα γραφικών σας υποστηρίζει πολλές οθόνες είναι να βρείτε το όνομα της κάρτας σας (Πίνακας Ελέγχου > Διαχείριση Συσκευών > Προσαρμογείς οθόνης) και να το Google με τη ρύθμιση οθόνης που θέλετε να εκτελέσετε ( π.χ. “Nvidia GTX 1660…