Πώς χειρίζομαι τα σφάλματα MySQL;


MySQL: Διαχείριση σφαλμάτων. Εάν καθοριστεί ένα αναμενόμενο σφάλμα και παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, το mysqltest συνεχίζει να διαβάζει τα δεδομένα εισόδου. Εάν η εντολή είναι επιτυχής ή παρουσιαστεί διαφορετικό σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται. Εάν δεν έχει καθοριστεί αναμενόμενο σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται εκτός εάν η εντολή είναι επιτυχής.

Πώς μπορώ να χειριστώ σφάλματα στο MySQL;

MySQL: Χειρισμός σφαλμάτων. Εάν καθοριστεί ένα αναμενόμενο σφάλμα και παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, το mysqltest συνεχίζει να διαβάζει τα δεδομένα εισόδου. Εάν η εντολή είναι επιτυχής ή παρουσιαστεί διαφορετικό σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται. Εάν δεν έχει καθοριστεί αναμενόμενο σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται εκτός εάν η εντολή είναι επιτυχής.

Πώς χειρίζεστε τα σφάλματα της βάσης δεδομένων;

Θα εξετάσουμε τρεις καταστάσεις, χρησιμοποιώντας επιλογές χειρισμού εξαιρέσεων βάσης δεδομένων για τη διαχείριση σφαλμάτων με διαφορετικούς τρόπους: Στο πρώτο σφάλμα, επαναφέρετε όλες τις αλλαγές και σταματήστε την εκτέλεση αντιστοίχισης. Επαναφέρετε μόνο τη συναλλαγή με το σφάλμα και συνεχίστε. Επαναφέρετε την κορυφαία συναλλαγή και συνεχίστε.

Πώς μπορώ να δω τα σφάλματα MySQL;

Η δήλωση SHOW COUNT(*) ERORS εμφανίζει τον αριθμό των σφαλμάτων. Μπορείτε επίσης να ανακτήσετε αυτόν τον αριθμό από τη μεταβλητή error_count: SHOW COUNT(*) ERRORS; ΕΠΙΛΟΓΗ @@error_count; Το SHOW ERRORS και το error_count ισχύουν μόνο για σφάλματα, όχι για προειδοποιήσεις ή σημειώσεις.

Πώς μπορώ να χειριστώ τα σφάλματα στη MySQL;

MySQL: Χειρισμός σφαλμάτων. Εάν καθοριστεί ένα αναμενόμενο σφάλμα και παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, το mysqltest συνεχίζει να διαβάζει τα δεδομένα εισόδου. Εάν η εντολή είναι επιτυχής ή παρουσιαστεί διαφορετικό σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται. Εάν δεν έχει καθοριστεί αναμενόμενο σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται εκτός εάν η εντολή είναι επιτυχής.

Έχει η SQL διαχείριση σφαλμάτων;

Η διαχείριση σφαλμάτων στον SQL Server μας δίνει τον έλεγχο του κώδικα Transact-SQL. Για παράδειγμα, όταν τα πράγματα πάνε στραβά, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε κάτι για αυτό και ενδεχομένως να το διορθώσουμε ξανά. Σφάλμα SQL ServerΟ χειρισμός μπορεί να είναι τόσο απλός όσο απλώς η καταγραφή ότι κάτι συνέβη ή μπορεί να προσπαθούμε να διορθώσουμε ένα σφάλμα.

Τι προκαλεί τα περισσότερα σφάλματα στη βάση δεδομένων;

Αποτυχίες υλικού μπορεί να περιλαμβάνουν σφάλματα μνήμης, σφάλματα δίσκου, κακούς τομείς δίσκου και δίσκο γεμάτο σφάλματα, μεταξύ άλλων. Οι αστοχίες υλικού μπορεί επίσης να αποδοθούν σε σφάλματα σχεδιασμού, ανεπαρκή ή κακή ποιότητα ελέγχου κατά την κατασκευή, υπερφόρτωση (χρήση εξαρτημάτων χαμηλής χωρητικότητας) και φθορά των μηχανικών μερών.

Πώς μπορώ να μάθω γιατί συνετρίβη η MySQL;

Η πιο κοινή αιτία σφαλμάτων στη MySQL είναι ότι σταμάτησε ή απέτυχε να ξεκινήσει λόγω ανεπαρκούς μνήμης. Για να το ελέγξετε αυτό, θα χρειαστεί να ελέγξετε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων της MySQL μετά από ένα σφάλμα. Πρώτα, προσπαθήστε να ξεκινήσετε τον διακομιστή MySQL πληκτρολογώντας: sudo systemctl start mysql.

Πού αποθηκεύονται τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων MySQL;

Ο διακομιστής MySQL χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων για να καταγράψει πληροφορίες σχετικές με το σφάλμα που εμποδίζει την εκκίνηση του διακομιστή. Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων βρίσκεται στον κατάλογο δεδομένων που καθορίζεται στο my. αρχείο ini.

Τι είναι το σφάλμα MySQL;

Η απώλεια σύνδεσης με τον διακομιστή MySQL Οι συνθήκες δικτύου θα πρέπει να ελέγχονται εάν πρόκειται για συχνό σφάλμα. Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όπως “Χάθηκε η σύνδεση με τον διακομιστή MySQL” κατά την υποβολή ερωτημάτων στη βάση δεδομένων, είναι βέβαιο ότι το σφάλμα προέκυψε λόγω προβλημάτων σύνδεσης δικτύου.

Πώς μπορώ να χειριστώ τα σφάλματα στη MySQL;

MySQL: Χειρισμός σφαλμάτων. Εάν καθοριστεί ένα αναμενόμενο σφάλμα και παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, το mysqltest συνεχίζει να διαβάζει τα δεδομένα εισόδου. Εάν η εντολή είναι επιτυχής ή παρουσιαστεί διαφορετικό σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται. Εάν δεν έχει καθοριστεί αναμενόμενο σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται εκτός εάν η εντολή είναι επιτυχής.

Πώς διορθώνετε ένα τυχαίο σφάλμα;

Ενώ δεν μπορείτε να το εξαλείψετε εντελώς, μπορείτε να μειώσετε τα τυχαία σφάλματα κάνοντας επαναλαμβανόμενες μετρήσεις,χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο δείγμα και ελέγχοντας εξωτερικές μεταβλητές. Μπορείτε να αποφύγετε τα συστηματικά σφάλματα μέσω του προσεκτικού σχεδιασμού των διαδικασιών δειγματοληψίας, συλλογής δεδομένων και ανάλυσης.

Ποιοι είναι οι 2 τύποι σφαλμάτων;

Τι είναι τα σφάλματα τύπου I και τύπου II; Στα στατιστικά, ένα σφάλμα τύπου Ι σημαίνει απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης όταν είναι πραγματικά αληθής, ενώ ένα σφάλμα τύπου ΙΙ σημαίνει ότι δεν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση όταν είναι πραγματικά εσφαλμένη.

Πόσα είδη σφαλμάτων υπάρχουν στην SQL;

Υπάρχουν δύο τύποι σφαλμάτων στον SQL Server: σφάλματα συστήματος και προσαρμοσμένα σφάλματα. Τα σφάλματα συστήματος μπορούν να προβληθούν στο sys. τα μηνύματα προβάλλουν το σύστημα και ορίζονται από τον διακομιστή SQL. Επομένως, όταν παρουσιαστεί ένα σφάλμα συστήματος, ο SQL Server θα καταγράψει ένα σφάλμα συστήματος και μπορεί να προβεί σε ενέργειες για να διορθώσει το σφάλμα.

Ποιοι είναι οι 3 τύποι εντολών SQL;

Υπάρχουν 3 κύριοι τύποι εντολών. Εντολές DDL (Γλώσσα ορισμού δεδομένων), εντολές DML (Γλώσσα χειρισμού δεδομένων) και εντολές DCL (Γλώσσα ελέγχου δεδομένων).

Πώς μπορώ να ελέγξω εάν ένα ερώτημα SQL είναι σωστό;

Για να ελέγξετε τον κώδικα σύνταξης: Πρώτα, σύρετε και αποθέστε το αρχείο SQL ή αντιγράψτε/επικολλήστε το αίτημά σας απευθείας στον παραπάνω επεξεργαστή. Τέλος, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί “Έλεγχος σύνταξης SQL” για να εμφανιστεί εάν υπάρχει κάποιο συντακτικό σφάλμα στον κώδικά σας.

Ποιες είναι οι 4 πηγές σφάλματος;

Συνήθεις πηγές σφαλμάτων περιλαμβάνουν οργανικές, περιβαλλοντικές, διαδικαστικές και ανθρώπινες. Όλα αυτά τα σφάλματα μπορεί να είναι είτε τυχαία είτε συστηματικά ανάλογα με το πώς επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Πώς ελέγχετε εάν μια βάση δεδομένων είναι κατεστραμμένη;

Πρώτα, ενεργοποιήστε το μεταβαίνοντας στη βάση δεδομένων και επιλέγοντας Ιδιότητες από το μενού με το δεξί κλικ. Μεταβείτε στην επιλογή Ανάκτηση, επιλέξτε Επαλήθευση σελίδας και γράψτε ΕΛΕΓΧΟΣ. Στη συνέχεια, επιλέξτε το Target Recovery Time σε δευτερόλεπτα και κάντε κλικ στο OK. Οι σύγχρονες εκδόσεις του SQL Serverενεργοποιήστε την επαλήθευση με CHECKSUM από προεπιλογή.

Πώς μπορώ να επανεκκινήσω τη MySQL;

Αρχικά, ανοίξτε το παράθυρο Εκτέλεση χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο Windows+R. Δεύτερον, τύπου υπηρεσίες. msc και πατήστε Enter : Τρίτον, επιλέξτε την υπηρεσία MySQL και κάντε κλικ στο κουμπί επανεκκίνησης.

Έχει η MySQL αρχείο καταγραφής;

Ο MySQL Server έχει πολλά αρχεία καταγραφής που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε ποια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα. Από προεπιλογή, κανένα αρχείο καταγραφής δεν είναι ενεργοποιημένο, εκτός από το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων στα Windows. (Το αρχείο καταγραφής DDL δημιουργείται πάντα όταν απαιτείται και δεν έχει επιλογές με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη. βλέπε Ενότητα 5.4. 6, “Το αρχείο καταγραφής DDL”.)

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η MySQL εκτελείται στη θύρα 3306;

Για να επαληθεύσετε τη διαμόρφωση θύρας για MySql DB χρησιμοποιήστε την εντολή ss. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη θύρα MySQL κάνοντας είσοδο στη βάση δεδομένων MySQL, χρησιμοποιήστε τη σημαία -p για να κάνετε απομακρυσμένες συνδέσεις στη βάση δεδομένων MySQL.

Πώς μπορώ να χειριστώ τα σφάλματα στη MySQL;

MySQL: Χειρισμός σφαλμάτων. Εάν καθοριστεί ένα αναμενόμενο σφάλμα και παρουσιαστεί αυτό το σφάλμα, το mysqltest συνεχίζει να διαβάζει τα δεδομένα εισόδου. Εάν η εντολή είναι επιτυχής ή παρουσιαστεί διαφορετικό σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται. Εάν δεν έχει καθοριστεί αναμενόμενο σφάλμα, το mysqltest ματαιώνεται εκτός εάν η εντολή είναι επιτυχής.

Σχολιάστε

You may also like:

Οι οθόνες LCD υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου;

Οι οθόνες LCD έχουν διάρκεια ζωής περίπου 50.000 ώρες ή 5 χρόνια — η μισή διάρκεια ζωής της LED. Οι οθόνες LED υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου; Δυστυχώς, οι οπίσθιοι φωτισμοί LED που χρησιμοποιούνται στις οθόνες LCD εξαντλούνται με την πάροδο του χρόνου. Εάν χρησιμοποιείται σε υψηλή ή μέγιστη φωτεινότητα, η οποία είναι απαραίτητη…

Πόσο διαρκεί μια οθόνη παιχνιδιών;

Μια οθόνη παιχνιδιών διαρκεί 5-10 χρόνια στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι πρωτόγνωρο για μια μεμονωμένη οθόνη να διαρκέσει πολύ περισσότερα από 15 χρόνια. Οι οθόνες θα εξασθενίσουν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, αλλά οι περισσότερες θα μπορούν να αντέξουν περίπου 50.000 ώρες χρήσης προτού χαμηλώσουν τόσο πολύ που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πόσο…

Γιατί να πάρω μια καλύτερη οθόνη;

Αξίζει τον κόπο να αναβαθμίσετε την οθόνη σας; Ο καλύτερος λόγος για να αναβαθμίσετε την οθόνη σας είναι ο πιο προφανής: θα φαίνεται πολύ, πολύ καλύτερος. Η ανάλυση είναι η πιο αισθητή βελτίωση. Γιατί είναι σημαντική μια καλή οθόνη; Οι οθόνες υπολογιστών έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ποιότητα των γραφικών που εμφανίζονται στους υπαλλήλους της επιχείρησής…

Τι είναι ένα ακέφαλο φάντασμα;

HeadlessHeadlessA headless πρόγραμμα περιήγησης είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού χωρίς γραφική διεπαφή χρήστη. Τα προγράμματα περιήγησης χωρίς κεφαλή παρέχουν αυτοματοποιημένο έλεγχο μιας ιστοσελίδας σε περιβάλλον παρόμοιο με τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης ιστού, αλλά εκτελούνται μέσω διεπαφής γραμμής εντολών ή χρησιμοποιώντας επικοινωνία δικτύου. είναι ένας εξομοιωτής οθόνης (εικονικό βύσμα) που χωράει διακριτικά στην υποδοχή εξόδου βίντεο…

Γιατί το HDMI μου συνεχίζει να μαυρίζει;

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι για τους οποίους η οθόνη σας συνεχίζει να μαυρίζει τυχαία είναι: Οι συνδέσεις των καλωδίων – Ελέγξτε τα καλώδια βίντεο και τις θύρες βίντεο. Κακοί οδηγοί – Ελέγξτε αν είναι ξεπερασμένοι ή κατεστραμμένοι. Κακή τροφοδοσία – Ελέγξτε εάν παρέχεται η τροφοδοσία ρεύματος και η σωστή ποσότητα τάσης. Γιατί η οθόνη μου…

Γιατί η βάση σύνδεσης Dell σταμάτησε να λειτουργεί;

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εντοπιστεί στη Διαχείριση Συσκευών των Windows και ότι έχουν εγκατασταθεί τα σωστά προγράμματα οδήγησης συσκευών. Βεβαιωθείτε ότι η βάση σύνδεσης είναι συνδεδεμένη με ασφάλεια στον φορητό υπολογιστή. Προσπαθήστε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε τη βάση σύνδεσης στον φορητό υπολογιστή. Ελέγξτε τις θύρες USB. Γιατί σταμάτησε να λειτουργεί ένας σταθμός σύνδεσης;…

Είναι όλες οι οθόνες συμβατές με HDMI;

Οι περισσότερες σύγχρονες οθόνες θα διαθέτουν τουλάχιστον μια θύρα HDMI στο πίσω μέρος. Εάν ο φορητός υπολογιστής σας διαθέτει θύρα HDMI που μοιάζει με αυτήν, θα χρειαστείτε μόνο ένα κανονικό καλώδιο HDMI. Σημείωση: οι νέες οθόνες συχνά δεν συνοδεύονται από καλώδια HDMI. Αγοράστε λοιπόν ένα. Πώς μπορώ να ξέρω αν η οθόνη μου υποστηρίζει HDMI;…

Είναι καλύτερο να κοιτάς ψηλά σε μια οθόνη ή κάτω;

Είναι καλό να αναζητήσετε μια οθόνη; Δεν πρέπει να κοιτάτε προς τα πάνω ή πολύ κάτω στην οθόνη σας. Αν πρέπει να κοιτάξετε ψηλά το κεφάλι σας γέρνει προς τα πίσω και αν η οθόνη είναι πολύ χαμηλά, θα γερανώσετε το λαιμό σας προς τα εμπρός. Και οι δύο θέσεις μπορεί να επιβαρύνουν τον λαιμό…

Γιατί ο υπολογιστής μου έχει 2 θύρες HDMI αλλά μόνο μία λειτουργεί;

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προέκυψε λόγω κατεστραμμένων προγραμμάτων οδήγησης προσαρμογέα οθόνης ή η θύρα HDMI ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται. Θα σας πρότεινα να εκτελέσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων υλικού και συσκευών και να ελέγξετε αν βοηθάει. Ποια είναι η κατάσταση για τη θύρα HDMI στις ιδιότητες διαχείρισης συσκευών; Πώς μπορώ να κάνω και τις…

Τι καλώδιο χρησιμοποιώ για να συνδέσω δύο οθόνες;

Οι οθόνες μπορεί να συνοδεύονται από καλώδια VGA ή DVI, αλλά το HDMI είναι η τυπική σύνδεση για τις περισσότερες ρυθμίσεις διπλής οθόνης γραφείου. Μπορείτε να συνδέσετε 2 οθόνες με 1 HDMI; Μερικές φορές έχετε μόνο μία θύρα HDMI στον υπολογιστή σας (συνήθως σε φορητό υπολογιστή), αλλά χρειάζεστε δύο θύρες για να μπορείτε να συνδέσετε…