Πού αποθηκεύονται τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων MySQL;


Ο διακομιστής MySQL χρησιμοποιεί το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων για να καταγράψει πληροφορίες σχετικές με το σφάλμα που εμποδίζει την εκκίνηση του διακομιστή. Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων βρίσκεται στον κατάλογο δεδομένων που καθορίζεται στο my. ini.

Πού βρίσκεται το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων MySQL;

Το σφάλμα, το αργό ερώτημα και τα δυαδικά αρχεία καταγραφής είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή, αλλά το γενικό αρχείο καταγραφής ερωτημάτων δεν είναι ενεργοποιημένο. Η προεπιλεγμένη θέση για κάθε ένα από τα αρχεία καταγραφής είναι ο κατάλογος δεδομένων MySQL (C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server [αριθμός έκδοσης]\Data\) και τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείων καταγραφής βασίζονται στο όνομα της συσκευής του υπολογιστή.

Πώς μπορώ να δω τα αρχεία καταγραφής MySQL;

Επιλογές που χρησιμοποιούνται με γενική καταγραφή ερωτημάτων Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του MySQL Server μετά την εκτέλεση των παρακάτω δηλώσεων. SET GLOBAL general_log = ‘ON’; SET GLOBAL general_log = ‘ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ’; Το γενικό αρχείο καταγραφής ερωτημάτων καταγράφει όλα τα ερωτήματα SQL σε όλες τις βάσεις δεδομένων του διακομιστή.

Έχει η MySQL αρχείο καταγραφής;

Ο MySQL Server έχει πολλά αρχεία καταγραφής που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε ποια δραστηριότητα λαμβάνει χώρα. Από προεπιλογή, κανένα αρχείο καταγραφής δεν είναι ενεργοποιημένο, εκτός από το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων στα Windows. (Το αρχείο καταγραφής DDL δημιουργείται πάντα όταν απαιτείται και δεν έχει επιλογές με δυνατότητα διαμόρφωσης από το χρήστη. βλέπε Ενότητα 5.4. 6, “Το αρχείο καταγραφής DDL”.)

Πού βρίσκεται το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων MySQL;

Το σφάλμα, το αργό ερώτημα και τα δυαδικά αρχεία καταγραφής είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή, αλλά το γενικό αρχείο καταγραφής ερωτημάτων δεν είναι ενεργοποιημένο. Η προεπιλεγμένη θέση για κάθε ένα από τα αρχεία καταγραφής είναι ο κατάλογος δεδομένων MySQL (C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server [αριθμός έκδοσης]\Data\) και τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείων καταγραφής βασίζονται στο όνομα της συσκευής του υπολογιστή.

Πού αποθηκεύονται συνήθως τα αρχεία καταγραφής;

Τα περισσότερα αρχεία καταγραφής βρίσκονται στον κατάλογο /var/log/. Ορισμένες εφαρμογές όπως το httpd και το samba έχουν έναν κατάλογο μέσα στο /var/log/ για τα αρχεία καταγραφής τους. Μπορεί να παρατηρήσετε πολλά αρχεία στον κατάλογο αρχείων καταγραφής με αριθμούς μετά από αυτά.Αυτά δημιουργούνται όταν τα αρχεία καταγραφής εναλλάσσονται.

Μπορώ να διαγράψω το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων SQL;

Φυσικά μπορείτε απλώς να διαγράψετε τα αρχεία με μη αυτόματο τρόπο, αλλά φαίνεται ότι θέλετε πραγματικά να μειώσετε τον αριθμό των αρχείων καταγραφής που χρησιμοποιούνται ή/και να μειώσετε το μέγεθός τους.

Πού αποθηκεύονται οι πληροφορίες καταγραφής;

Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται ως αρχείο στο διακομιστή καταγραφής. Κάθε ώρα δημιουργείται ένας ξεχωριστός φάκελος για τα καταγεγραμμένα συμβάντα. Τα αρχεία καταγραφής αποθηκεύονται από προεπιλογή στον κατάλογο /data/ storage/ στο διακομιστή καταγραφής.

Πού αποθηκεύονται τα αρχεία MySQL;

Συνήθως, η MySQL θα αποθηκεύει δεδομένα στον προεπιλεγμένο κατάλογο του /var/lib/mysql.

Τι είναι τα αρχεία καταγραφής ερωτημάτων MySQL;

Το γενικό αρχείο καταγραφής ερωτημάτων είναι μια γενική καταγραφή του τι κάνει η mysqld. Ο διακομιστής εγγράφει πληροφορίες σε αυτό το αρχείο καταγραφής όταν οι πελάτες συνδέονται ή αποσυνδέονται και καταγράφει κάθε δήλωση SQL που λαμβάνεται από τους πελάτες.

Τι είναι αποθηκευμένο στο αρχείο καταγραφής SQL;

Το αρχείο καταγραφής του SQL Server είναι ένα αρχείο καταγραφής συναλλαγών που καταγράφει όλες τις συναλλαγές και τις τροποποιήσεις της βάσης δεδομένων. Με όρους SQL, αυτό το αρχείο καταγραφής καταγράφει όλες τις λειτουργίες ερωτήματος INSERT, UPDATE και DELETE που εκτελούνται σε μια βάση δεδομένων.

Τι είναι το αρχείο ιστορικού MySQL;

Στο Unix, ο πελάτης mysql γράφει μια εγγραφή εκτελεσμένων δηλώσεων σε ένα αρχείο ιστορικού. Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο ονομάζεται . mysql_history και δημιουργείται στον αρχικό σας κατάλογο. Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό αρχείο, ορίστε την τιμή της μεταβλητής περιβάλλοντος MYSQL_HISTFILE.

Τι είναι τα αρχεία καταγραφής ερωτημάτων MySQL;

Το γενικό αρχείο καταγραφής ερωτημάτων είναι μια γενική καταγραφή του τι κάνει η mysqld. Ο διακομιστής εγγράφει πληροφορίες σε αυτό το αρχείο καταγραφής όταν οι πελάτες συνδέονται ή αποσυνδέονται και καταγράφει κάθε δήλωση SQL που λαμβάνεται από τους πελάτες.

Τι είναι το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων του SQL Server;

Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων περιέχει ενημερωτικά μηνύματα, προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με κρίσιμα συμβάντα. Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων επίσηςπεριέχει πληροφορίες σχετικά με μηνύματα που δημιουργούνται από τον χρήστη και πληροφορίες ελέγχου, όπως συμβάντα σύνδεσης (επιτυχία και αποτυχία). Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων είναι ένα πολύτιμο σημείο δεδομένων για τους διαχειριστές του SQL Server.

Πώς μπορώ να βρω αρχεία καταγραφής MySQL Workbench;

Η εκκίνηση του MySQL Workbench και οι ενέργειες SQL καταγράφονται και αποθηκεύονται στον κατάλογο καταγραφής/καταγραφής. Αυτός ο κατάλογος βρίσκεται στον κατάλογο MySQL Workbench του χρήστη. Για να βρείτε αυτά τα αρχεία κειμένου, επιλέξτε Εμφάνιση αρχείων καταγραφής από το μενού Βοήθεια.

Πού βρίσκεται το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων MySQL;

Το σφάλμα, το αργό ερώτημα και τα δυαδικά αρχεία καταγραφής είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή, αλλά το γενικό αρχείο καταγραφής ερωτημάτων δεν είναι ενεργοποιημένο. Η προεπιλεγμένη θέση για κάθε ένα από τα αρχεία καταγραφής είναι ο κατάλογος δεδομένων MySQL (C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server [αριθμός έκδοσης]\Data\) και τα προεπιλεγμένα ονόματα αρχείων καταγραφής βασίζονται στο όνομα της συσκευής του υπολογιστή.

Πώς μπορώ να δω τα αρχεία καταγραφής MySQL στα Windows;

Θα βρείτε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων στον κατάλογο δεδομένων που καθορίζεται στο δικό σας. αρχείο ini. Η προεπιλεγμένη θέση καταλόγου δεδομένων στα Windows είναι “C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.7\data” ή “C:\ProgramData\Mysql”.

Ποιος είναι ο προεπιλεγμένος χώρος αποθήκευσης αρχείων καταγραφής;

Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 65536 .

Πόσο καιρό διατηρούνται τα αρχεία καταγραφής;

Οι τρέχουσες οδηγίες απαιτούν από τους οργανισμούς να διατηρούν όλες τις αναφορές συμβάντων ασφαλείας και τα αρχεία καταγραφής για τουλάχιστον έξι χρόνια.

Πώς μπορώ να διαγράψω ένα αρχείο καταγραφής SQL;

Για να διαγράψετε δεδομένα ή αρχεία καταγραφής από μια βάση δεδομένων Ανάπτυξη Βάσεων δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στη βάση δεδομένων από την οποία θα διαγράψετε το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Επιλέξτε τη σελίδα Αρχεία. Στο πλέγμα αρχείων βάσης δεδομένων, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Πώς μπορώ να συρρικνώσω το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων SQL;

Μπορείτε να κυκλώσετε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων καλώντας το sp_cycle_errorlog και, στη συνέχεια, θα κλείσει το τρέχον αρχείο καταγραφής σφαλμάτων και θα ανακυκλωθούν οι επεκτάσεις καταγραφής. Βασικά, θα δημιουργήσει ένα νέο αρχείο καταγραφής σφαλμάτων πουΟ SQL Server θα χτυπήσει. Στη συνέχεια, τα αρχειοθετημένα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων μπορούν να αντιμετωπιστούν ανάλογα (διαγραφή/μετακίνηση με προσοχή).

Η MySQL αποθηκεύει δεδομένα στο δίσκο;

Μία από αυτές τις ρυθμίσεις είναι το datadir, ειδικά όπου η MySQL αποθηκεύει όλα τα δεδομένα της στο δίσκο. Από προεπιλογή, έχει οριστεί σε /var/lib/mysql. Μερικές φορές χρειάζεται να αλλάξουμε αυτήν την τοποθεσία. Για παράδειγμα, θέλουμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα MySQL στο /data/mysql.

Σχολιάστε

You may also like:

Αγοράζει κανείς παλιούς υπολογιστές;

Υπάρχουν πολλές εταιρείες όπου μπορείτε να πουλήσετε ηλεκτρονικά είδη — μέρη που θα αγοράσουν ευχαρίστως παλιούς ιχνηλάτες γυμναστικής, έξυπνα ρολόγια, κονσόλες παιχνιδιών, φορητούς υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σε αντάλλαγμα, θα σας στείλουν σκληρά μετρητά, συχνά με τη μορφή δωροκάρτας ή μεταφοράς PayPal. Μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από έναν παλιό υπολογιστή; Πώληση…

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η οθόνη LCD μου είναι κακή;

Μια οθόνη με εικονοστοιχεία μπορεί να υποδεικνύει ζημιά στην οθόνη LCD. Αυτό θα έμοιαζε με ένα μπάλωμα από πολύχρωμες κουκκίδες, μια γραμμή ή γραμμές αποχρωματισμού ή μια οθόνη με χρώματα ουράνιου τόξου. Για πολλούς ανθρώπους, αυτά τα χρώματα είναι ένας εύκολος τρόπος να γνωρίζουν ότι η οθόνη LCD τους έχει σπάσει και ότι πρέπει να…

Μπορεί να διορθωθεί η καύση της οθόνης LCD;

Το Burn-in στην οθόνη LCD είναι μια μορφή διατήρησης εικόνας, αλλά είναι μόνιμη και ουσιαστικά αδύνατο να διορθωθεί. Η εγγραφή LCD εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα; Ενώ οι οθόνες LCD δεν είναι ευαίσθητες στην καύση με τον ίδιο τρόπο που είναι οι οθόνες CRT, οι οθόνες LCD υποφέρουν από αυτό που οι κατασκευαστές αποκαλούν εμμονή εικόνας.…

Πόσο διαρκεί μια οθόνη Acer;

Πόσο αξιόπιστες είναι οι οθόνες Acer; Οι οθόνες Acer είναι καλές. Έχουν μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων για να διαλέξετε και τα περισσότερα είναι πολύ προσιτά. Οι οθόνες τους είναι επίσης γενικά αξιόπιστες και έχουν καλή ποιότητα εικόνας. Πόσο χρόνο διαρκούν οι οθόνες οθόνης; Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστάτε την οθόνη σας; Δεν υπάρχει καθορισμένη περίοδος…

Σε τι χρησιμεύει ένας διαχωριστής DVI;

Το καλώδιο διαχωρισμού DVI-D 1 ft DVISPL1DD σάς επιτρέπει να συνδέσετε δύο οθόνες DVI-D ή προβολείς σε μία θύρα εξόδου ψηφιακού βίντεο DVI-D στον υπολογιστή σας. Τι κάνει ένας διαχωριστής DVI; Αυτό το καλώδιο διαχωρισμού DVI-D (μόνο ψηφιακό) επιτρέπει σε ΜΙΑ θύρα εξόδου βίντεο DVI-D να συνδεθεί σε ΔΥΟ οθόνες DVI-D (μόνο ψηφιακές). Θα αντιγράψει…

Πώς επεκτείνω την οθόνη μου με HDMI;

HDMI Splitter Αυτό σας επιτρέπει να επεκτείνετε τη μοναδική σας θύρα HDMI σε δύο εξωτερικές οθόνες. Δεν απαιτείται είσοδος ρεύματος. Απλώς συνδέστε το μεμονωμένο άκρο USB στη θύρα HDMI του υπολογιστή σας και συνδέστε κάθε μία από τις δύο οθόνες σας σε κάθε μία από τις δύο θύρες HDMI στο άλλο άκρο του προσαρμογέα. Μπορείτε…

Το RTX 3080 υποστηρίζει 4 οθόνες;

Η απόκτηση 2 οθονών 1080p 144 Hz δεν θα εμπόδιζε το δυναμικό των καρτών 3080; Όχι, δεν θα το κάνει, το RTX 3080 είναι τόσο ισχυρό που μπορεί να τρέξει πολλές οθόνες 4K ταυτόχρονα. Θα υποστηρίξει έως και 4 οθόνες 1080p ταυτόχρονα. Πόσες οθόνες μπορεί να τρέξει ένα RTX 3080; Η κάρτα μπορεί να υποστηρίξει…

Τι καλώδια χρειάζονται για τη σύνδεση δύο οθονών;

Οι οθόνες μπορεί να συνοδεύονται από καλώδια VGA ή DVI, αλλά το HDMI είναι η τυπική σύνδεση για τις περισσότερες ρυθμίσεις διπλής οθόνης γραφείου. Το VGA μπορεί να λειτουργήσει εύκολα με φορητό υπολογιστή για να παρακολουθεί τη σύνδεση, ειδικά με Mac. Χρειάζεστε 2 καλώδια HDMI για 2 οθόνες; Θα χρειαστείτε δύο οθόνες και ένα καλώδιο…

Γιατί δεν υπάρχει επιλογή cast screen;

Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης Chrome είναι ενημερωμένο. Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής/ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το ενσωματωμένο ChromecastcastChromecast (πρώην Google Cast) προσφέρει εμπειρίες τηλεόρασης και ήχου σε πολλές οθόνες με ηχεία. Η μετάδοση είναι τόσο απλή όσο το πάτημα ενός κουμπιού από την αγαπημένη σας εφαρμογή. Παρακολουθήστε τα…

Μπορεί να γίνει επαναφορά ενός σταθμού σύνδεσης;

Επαναφέρετε τη συσκευή – Ενώ είναι αποσυνδεδεμένη, μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα και αφού απενεργοποιηθεί, κρατήστε πατημένο το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ΚΑΙ το κουμπί λειτουργίας ταυτόχρονα για 15 δευτερόλεπτα. Μόλις η οθόνη αναβοσβήσει το λογότυπο των Windows, συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα κουμπιά για άλλα…