Τι σημαίνει το σήμα εισόδου που δεν βρέθηκε;


Το μήνυμα “Δεν υπάρχει σήμα εισόδου” μπορεί μερικές φορές να εμφανιστεί εάν η διαδικασία POST αποτυγχάνει και ο υπολογιστής δεν μπορεί να εκκινήσει σωστά. Εάν η διαδικασία POST αποτυγχάνει και ο υπολογιστής δεν ξεκινά, μπορεί να φταίει η μητρική πλακέτα.

Γιατί η οθόνη HP μου λέει ότι το σήμα εισόδου δεν βρέθηκε;

Για να διορθώσετε το πρόβλημα της οθόνης HP που δεν βρέθηκε το σήμα εισόδου, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την οθόνη και τον υπολογιστή. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε πρώτα την οθόνη και μετά τον υπολογιστή σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές ρυθμίσεις εισόδου και ανάλυσης οθόνης και ότι όλα τα καλώδια είναι ασφαλή και άθικτα.

Γιατί ο υπολογιστής μου ενεργοποιείται αλλά δεν υπάρχει σήμα;

Ένα ελαττωματικό, χαλαρό ή λάθος τοποθετημένο καλώδιο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους μια οθόνη δεν λέει σήμα. Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε σωστά τα καλώδια DVI, HDMI ή DisplayPort: Αποσυνδέστε κάθε καλώδιο και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ένα είναι σωστά συνδεδεμένο (πλήρης ώθηση προς τα μέσα).

Γιατί ο υπολογιστής μου ενεργοποιείται αλλά δεν υπάρχει οθόνη;

Το πρώτο βήμα για τη διόρθωση του No Display on Boot είναι να επανεκκινήσετε σωστά τον υπολογιστή σας. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας και μετά ενεργοποιήστε τον ξανά. Εάν ο υπολογιστής σας είχε ρυθμιστεί σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης πριν ξεκινήσει το πρόβλημα, αυτό θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα αμέσως.

Τι να κάνετε εάν η οθόνη δεν εμφανίζεται;

Εάν το φως στην οθόνη παραμένει σβηστό, η οθόνη δεν λαμβάνει ρεύμα ούτε από την πρίζα ούτε από το τροφοδοτικό. Εάν έχετε επίπεδη οθόνη LCD, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το καλώδιο και μετά ενεργοποιήστε την οθόνη. Αυτό επαναφέρει τα ηλεκτρονικά στην οθόνη.

Πώς μπορώ να επαναφέρω την οθόνη HP μου;

Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις στην οθόνη; Πρέπει να ανοίξετε το μενού OSD (On Screen Display) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που βρίσκονται στο κάτω μέροςδεξιά γωνία της οθόνης. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί Μενού και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση και να ξεκινήσετε την επιλογή εργοστασιακών προεπιλογών/επαναφοράς.

Γιατί η οθόνη μου δεν εντοπίζει το HDMI μου;

Δοκιμάστε να αλλάξετε καλώδιο HDMI & Θύρα Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγξετε τι προκαλεί το πρόβλημα – το καλώδιο HDMI, τη θύρα ή την ίδια την οθόνη. Για να το κάνετε αυτό, πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο από τη θύρα HDMI της οθόνης σας και τοποθετήστε το σε άλλη θύρα. Εάν αυτό επιλύσει το πρόβλημά σας, υπάρχει πρόβλημα με την προηγούμενη θύρα.

Γιατί η τηλεόρασή μου δεν εκπέμπει σήμα όταν είναι συνδεδεμένο το HDMI;

Για να διορθώσετε το πρόβλημα χωρίς σήμα HDMI, ελέγξτε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις ή φθαρμένα καλώδια. Εάν το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο, αλλάξτε την πηγή εισόδου και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση σύνδεσης HDMI. Εκτός από αυτό, έχω αναφέρει και άλλες λύσεις, όπως η ενημέρωση του chipset και των γραφικών της τηλεόρασης και η εκτέλεση ενός κύκλου ισχύος.

Γιατί η οθόνη HP μου λέει ότι το σήμα εισόδου δεν βρέθηκε;

Για να διορθώσετε το πρόβλημα της οθόνης HP που δεν βρέθηκε το σήμα εισόδου, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την οθόνη και τον υπολογιστή. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε πρώτα την οθόνη και μετά τον υπολογιστή σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές ρυθμίσεις εισόδου και ανάλυσης οθόνης και ότι όλα τα καλώδια είναι ασφαλή και άθικτα.

Τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει σήμα στην οθόνη;

Ο επιτραπέζιος υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε οθόνη μέσω καλωδίου. Το “No signal” είναι ένα μήνυμα από την οθόνη, όχι από τον υπολογιστή, ότι δεν λαμβάνει πληροφορίες από τον υπολογιστή. Συνήθως πρόκειται για πρόβλημα διαμόρφωσης, σύνδεσης ή τροφοδοσίας — ή απλώς ένα προσωρινό μήνυμα κατά την εκκίνηση.

Πώς μπορώ να επαναφέρω πλήρως τον υπολογιστή μου;

🖥 Τρόπος επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων σε έναν υπολογιστή Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση & Ασφάλεια > Ανάκτηση. Θα πρέπει να δείτε έναν τίτλο που λέει “Επαναφορά αυτού του υπολογιστή”. Κάντε κλικ στο ΛήψηΞεκίνησε. Μπορείτε είτε να επιλέξετε Keep My Files είτε Remove Everything.

Μπορεί η ελαττωματική RAM να μην έχει εμφάνιση;

Ναι, η πρόσφατα εγκατεστημένη RAM μπορεί να μην εμφανίσει εάν εγκαταστήσετε 4 στικάκια RAM και στις τέσσερις υποδοχές της μητρικής πλακέτας. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής εκκινείται αλλά δεν ανάβει καμία οθόνη. Αυτό οφείλεται στην αποτυχία σχηματισμού διπλού καναλιού μεταξύ των υποδοχών RAM.

Γιατί ο υπολογιστής μου είναι ενεργοποιημένος αλλά η οθόνη της οθόνης μου παραμένει μαύρη;

Έλεγχος των περιφερειακών συσκευών σας Επανεκκινήστε τον υπολογιστή με μία μόνο οθόνη συνδεδεμένη. Εάν η οθόνη εξακολουθεί να είναι μαύρη, δοκιμάστε να αλλάξετε το καλώδιο που συνδέει την οθόνη με ένα άλλο. Δοκιμάστε να το συνδέσετε με διαφορετικό τύπο καλωδίου ή σε διαφορετική θύρα του υπολογιστή σας.

Πώς μπορώ να επανεκκινήσω την οθόνη μου;

Στο μπροστινό μέρος της οθόνης, πατήστε το κουμπί MENU. Στο παράθυρο MENU, πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε το εικονίδιο RESET. Πατήστε το κουμπί OK. Στο παράθυρο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, πατήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε είτε OK είτε ALL RESET.

Γιατί δεν συνδέεται η οθόνη HP μου;

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων εμφάνισης Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας διαθέτει ενεργή πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καλώδια τροφοδοσίας δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν έχουν εμπόδια. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. Θα μπορούσατε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε κάθε θύρα ως μέρος αυτού του βήματος.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις της οθόνης μου;

Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις των Windows. Στη συνέχεια, επιλέξτε Σύστημα. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση από την πλαϊνή γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προηγμένες ρυθμίσεις κλιμάκωσης. Διαγράψτε τις προηγούμενες ρυθμίσεις και επιλέξτε Εφαρμογή.

Γιατί η τηλεόρασή μου δεν λέει σήμα;

Ένα μήνυμα “Χωρίς σήμα”, “Χωρίς πηγή” ή “Χωρίς είσοδο” θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας εάν η τηλεόραση δεν λαμβάνει σήμα από το κουτί της τηλεόρασης. Αυτό συχνά οφείλεται είτε στο ότι το TV box είναι απενεργοποιημένο, δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση είτεΗ τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε λάθος είσοδο.

Γιατί ο υπολογιστής μου δεν εντοπίζει την τηλεόρασή μου;

Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI έχει τοποθετηθεί σωστά στον υπολογιστή και την οθόνη/τηλεόρασή σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από τον υπολογιστή/τηλεόρασή σας και επανασυνδέστε το καλώδιο. Επιθεωρήστε τις θύρες HDMI (Η/Υ και οθόνη/Τηλεόραση) και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα ή βρωμιές και χρησιμοποιήστε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες για να καθαρίσετε αυτές τις θύρες.

Γιατί η οθόνη HP μου λέει ότι το σήμα εισόδου δεν βρέθηκε;

Για να διορθώσετε το πρόβλημα της οθόνης HP που δεν βρέθηκε το σήμα εισόδου, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε την οθόνη και τον υπολογιστή. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε πρώτα την οθόνη και μετά τον υπολογιστή σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές ρυθμίσεις εισόδου και ανάλυσης οθόνης και ότι όλα τα καλώδια είναι ασφαλή και άθικτα.

Γιατί η οθόνη μου δεν συνδέεται με τον φορητό υπολογιστή μου;

Οι συνδεδεμένες βάσεις σύνδεσης, τα dongles, οι προσαρμογείς και άλλο υλικό μπορεί να προκαλέσουν διενέξεις. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή σας με την εξωτερική σας οθόνη είναι ασφαλές. Δοκιμάστε να αλλάξετε το καλώδιο που συνδέει την εξωτερική οθόνη. Εάν το νέο λειτουργεί, ξέρετε ότι το προηγούμενο καλώδιο ήταν ελαττωματικό.

Πώς μπορώ να αλλάξω την είσοδο στην οθόνη HP;

Οι είσοδοι μπορούν να επιλεγούν πατώντας το κουμπί Μείον ή μέσω της οθόνης στην οθόνη πατώντας το κουμπί Μενού και επιλέγοντας Έλεγχος εισόδου.

Γιατί το HDMI λέει χωρίς σήμα;

Σημείωση: Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την ενημέρωση του λογισμικού Android TV™. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί εάν επιλέξετε μια είσοδο που δεν είναι συνδεδεμένη σε μια ενεργή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή πηγής έχει ρεύμα και είναι ενεργοποιημένη.

Σχολιάστε

You may also like:

Τι είναι η ευθυγράμμιση οθόνης της οθόνης Asus;

Το Display Alignment παρέχει έναν εύκολο τρόπο για να δημιουργήσετε μια καθηλωτική οπτική εμπειρία με πρόσβαση στο πλήκτρο πρόσβασης GamePlus. Ενεργοποιήστε από το OSD και οι ενδείξεις ευθυγράμμισης που εμφανίζονται στις 4 πλευρές της οθόνης θα σας βοηθήσουν να ευθυγραμμίσετε τις οθόνες σας.vor 3 Tagen Πώς μπορώ να προσαρμόσω την οθόνη Asus μου; Στον Πίνακα…

Τι σημαίνει χωρίς σήμα στην οθόνη;

Το “No signal” είναι ένα μήνυμα από την οθόνη, όχι από τον υπολογιστή, ότι δεν λαμβάνει πληροφορίες από τον υπολογιστή. Συνήθως πρόκειται για πρόβλημα διαμόρφωσης, σύνδεσης ή τροφοδοσίας — ή απλώς ένα προσωρινό μήνυμα κατά την εκκίνηση.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε καλώδιο HDMI για οθόνη;

Τα καλώδια HDMI είναι συμβατά προς τα πίσω, ώστε να μπορείτε πάντα να αγοράζετε το διαθέσιμο καλώδιο υψηλότερης προδιαγραφής και να το καλείτε την ημέρα. Ακόμα κι αν υπερβαίνει αυτό που μπορούν να υποστηρίξουν οι συσκευές σας, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο κατά την αναβάθμιση σε νεότερη τεχνολογία. Δεν χρειάζεται, φυσικά. Τι τύπο καλωδίου HDMI…

Πόσο κοστίζει η επισκευή ενός iPhone με μαύρη οθόνη;

Εάν το τηλέφωνό σας είναι εκτός εγγύησης και δεν διαθέτετε AppleCare+, η αντικατάσταση της οθόνης (Ανοίγει σε νέο παράθυρο) θα σας κοστίσει μεταξύ 129 και 329 $, ανάλογα με το μοντέλο iPhone σας. Άλλοι τύποι επισκευών υλικού ξεκινούν από 149 $ για ένα iPhone 4 και μπορούν να κοστίσουν έως και 599 $ για ένα…

Τι κάνει το F7 στο BIOS;

Κατά την εκκίνηση, όταν εμφανιστεί η προτροπή F7, πατήστε F7 για να εισέλθετε στο εργαλείο BIOS Flash Update. Οι μητρικές της Intel χρειάζονται ενημέρωση BIOS; Ναι, απαιτείται ενημέρωση του BIOS. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μητρικής πλακέτας για ενημέρωση και υποστήριξη του BIOS. Πώς μπορώ να κάνω flash BIOS; Κατεβάστε στη συσκευή USB το σωστό…

Όταν ξεκινάω τον φορητό υπολογιστή μου, η οθόνη είναι μαύρη με τον κέρσορα;

Η μαύρη οθόνη με δρομέα, αλλιώς γνωστή ως σφάλμα μαύρης οθόνης θανάτου, είναι συνήθως αποτέλεσμα σφάλματος συστήματος των Windows – συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου σφάλματος και το λειτουργικό σύστημα δεν μπορεί να εκκινήσει. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι χρήστες βλέπουν ότι είναι ένας κινητός δρομέας, αλλά τίποτα άλλο δεν είναι ορατό στην οθόνη, εκτός…

Γιατί χρειάζεστε το HDMI;

Το HDMI είναι το καθιερωμένο πρότυπο για την αποστολή βίντεο και ήχου από μια συσκευή οικιακής ψυχαγωγίας σε μια τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να συνδέσετε συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray DVD, Blu-ray και Ultra HD, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών και συσκευές πολυμέσων ροής. Χρειάζεστε HDMI για τηλεόραση; Απαιτείται ένα καλώδιο HDMI για τη σύνδεση…

Το USB-C θα αντικαταστήσει το DisplayPort;

Είναι η τελευταία αλλαγή τεχνολογίας που συνοδεύεται από όλες τις νέες ικανότητες. Η μετάβαση στο USB-C διαμορφώνει την πραγματική αντικατάσταση των παλαιότερων προτύπων USB σε άλλα πρότυπα όπως: DisplayPort. ThunderBolt. Το USB-C θα αντικαταστήσει το HDMI και το DisplayPort; Το USB-C υποστηρίζει παλαιότερες εκδόσεις του προτύπου προστασίας αντιγραφής HDCP, αλλά δεν μπορεί ακόμη να χειριστεί…

Η μπάρα ήχου συνδέεται με τηλεόραση ή καλωδιακό;

Σύνδεση του Soundbar στην τηλεόραση Η χρήση της θύρας HDMI ARC είναι η προτιμώμενη μέθοδος για πολλούς χρήστες. Έχουμε ήδη αναφέρει ότι το HDMI δίνει καλύτερη ποιότητα ήχου. Επομένως, σε περίπτωση που έχετε ήδη καλώδιο HDMI και όλες οι συσκευές υποστηρίζουν αυτόν τον τύπο σύνδεσης, σας συνιστούμε να επιλέξετε αυτήν τη μέθοδο για να τις…

Πώς μπορώ να συνδέσω τη γραμμή ήχου στην τηλεόρασή μου;

σαν δέκτης ή ηχητική μπάρα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεστε μόνο ένα καλώδιο 2.0b για τη μετάδοση σημάτων βίντεο και ήχου. Ένα οπτικό καλώδιο μεταφέρει ήχο; Τα καλώδια οπτικών ινών υποστηρίζουν ήχο surround με έως και 5,1 κανάλια. Ενώ το HDMI υποστηρίζει Dolby Digital Plus, μορφές TrueHD και DTS HD. Σχεδόν όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα μεταδίδονται…