Μπορείτε να ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ και να προσθέσετε στήλη;


Στη δήλωση ALTER VIEW, μπορούμε να προσθέσουμε νέες στήλες ή μπορούμε να αφαιρέσουμε τις στήλες χωρίς να διαγράψουμε την προβολή. Χρησιμοποιώντας τη δήλωση ALTER VIEW, μπορούμε να αλλάξουμε τη δομή της προβολής.

Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη σε μια προβολή;

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια στήλη στην προβολή σας, πρέπει να γράψετε ξανά ολόκληρο το σώμα της προβολής και να προσθέσετε την επιθυμητή στήλη σε αυτήν. Εάν η άποψή σας είναι πολύ περίπλοκη, μπορεί να δυσκολευτείτε να το κάνετε αυτό.

Μπορούμε να αλλάξουμε μια προβολή σε SQL;

Τροποποίηση προβολής Εάν θυμάστε τη σύνταξη CREATE VIEW SQL, μια προβολή μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας απλώς τη λέξη-κλειδί ALTER VIEW και στη συνέχεια αλλάζοντας τη δομή της δήλωσης SELECT.

Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη σε μια προβολή;

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια στήλη στην προβολή σας, πρέπει να γράψετε ξανά ολόκληρο το σώμα της προβολής και να προσθέσετε την επιθυμητή στήλη σε αυτήν. Εάν η άποψή σας είναι πολύ περίπλοκη, μπορεί να δυσκολευτείτε να το κάνετε αυτό.

Πώς μπορώ να προσθέσω μια ολόκληρη στήλη;

Εάν χρειάζεται να αθροίσετε μια στήλη ή μια σειρά αριθμών, αφήστε το Excel να κάνει τα μαθηματικά για εσάς. Επιλέξτε ένα κελί δίπλα στους αριθμούς που θέλετε να αθροίσετε, κάντε κλικ στην Αυτόματη άθροιση στην καρτέλα Αρχική σελίδα, πατήστε Enter και τελειώσατε. Όταν κάνετε κλικ στο AutoSum, το Excel εισάγει αυτόματα έναν τύπο (που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση SUM) για να αθροίσει τους αριθμούς. Εδώ είναι ένα παράδειγμα.

Πώς μπορώ να προσθέσω μια στήλη σε μια προβολή στο SQL Developer;

Οι μόνες επιλογές για την αλλαγή μιας προβολής είναι η προσθήκη/απόθεση/τροποποίηση περιορισμών ή η ΑΝΑΜΕΤΑΓΓΕΛΙΣΗ της προβολής. Εάν θέλετε να προσθέσετε στήλες, απλώς εκτελέστε ξανά τη δήλωση CREATE OR REPLACE VIEW με διαφορετική επιλογή.

Μπορούμε να προσθέσουμε και να διαγράψουμε δεδομένα από την προβολή;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είναι άμεσα δυνατά σε μια απλή προβολή.

Μπορούμε να προσθέσουμε στήλη σε προβολή στο Oracle;

Οι μόνες επιλογές για την αλλαγή μιας προβολής είναι η προσθήκη/απόθεση/τροποποίηση περιορισμών ή η ΑΝΑΜΕΤΑΓΓΕΛΙΣΗ της προβολής. Αν θέλειςπροσθέστε στήλες και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη δήλωση CREATE OR REPLACE VIEW με διαφορετική επιλογή.

Πώς μπορώ να προσθέσω μια στήλη στην προβολή σχεδίασης;

Προσθήκη της στήλης σε προβολή σχεδίασης Στη γραμμή κατάστασης Access, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε μια κενή σειρά και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, δίπλα στο νέο όνομα πεδίου, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων για τη νέα στήλη. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη σε μια προβολή;

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια στήλη στην προβολή σας, πρέπει να γράψετε ξανά ολόκληρο το σώμα της προβολής και να προσθέσετε την επιθυμητή στήλη σε αυτήν. Εάν η άποψή σας είναι πολύ περίπλοκη, μπορεί να δυσκολευτείτε να το κάνετε αυτό.

Μπορούμε να αλλάξουμε μια προβολή σε SQL;

Τροποποίηση προβολής Εάν θυμάστε τη σύνταξη CREATE VIEW SQL, μια προβολή μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας απλώς τη λέξη-κλειδί ALTER VIEW και στη συνέχεια αλλάζοντας τη δομή της δήλωσης SELECT.

Μπορούμε να ρίξουμε στήλη στην προβολή;

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ALTER VIEW για την αφαίρεση μιας στήλης. Για να δημιουργήσετε ξανά την προβολή χωρίς τη στήλη, χρησιμοποιήστε την ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ . Από την τεκμηρίωση της Oracle: Χρησιμοποιήστε τη δήλωση ALTER VIEW για να μεταγλωττίσετε ρητά μια προβολή που δεν είναι έγκυρη ή για να τροποποιήσετε τους περιορισμούς προβολής.

Πώς αλλάζετε τις στήλες στην προβολή;

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού και κάντε κλικ στο κάτω βέλος σε οποιαδήποτε από τις επικεφαλίδες της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στήλης>Εμφάνιση/απόκρυψη στηλών. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών προβολής, επιλέξτε ή διαγράψτε τις στήλες που θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε. Κάντε κλικ στην Εφαρμογή για αποθήκευση.

Μπορείτε να εισαγάγετε σε προβολές με παράγωγες στήλες;

Μπορείτε να εισαγάγετε σειρές σε μια προβολή μόνο εάν η προβολή είναι τροποποιήσιμη και δεν περιέχει παράγωγες στήλες. Ο λόγος για τον δεύτερο περιορισμό είναι ότι μια σειρά που έχει εισαχθεί πρέπει να παρέχει τιμές για όλες τις στήλες, αλλά ο διακομιστής της βάσης δεδομένων δεν μπορεί να πει πώς να διανείμει μια τιμή που έχει εισαχθεί μέσω μιας έκφρασης.

Πώςυπάρχουν πολλές στήλες σε προβολή;

Μπορούν να παρουσιαστούν έως και 25 στήλες σε μια προβολή.

Ποιος είναι ένας γρήγορος τρόπος για να προσθέσετε μια στήλη στο Excel;

Ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να προσθέσετε τιμές στο Excel είναι να χρησιμοποιήσετε το AutoSum. Απλώς επιλέξτε ένα κενό κελί ακριβώς κάτω από μια στήλη δεδομένων. Στη συνέχεια, στην καρτέλα Τύπος, κάντε κλικ στην Αυτόματη άθροιση > Αθροισμα. Το Excel θα ανιχνεύσει αυτόματα το εύρος που θα αθροιστεί.

Πώς μπορώ να αθροίσω μια στήλη με συνθήκες στο Excel;

Αν θέλετε, μπορείτε να εφαρμόσετε τα κριτήρια σε ένα εύρος και να αθροίσετε τις αντίστοιχες τιμές σε διαφορετικό εύρος. Για παράδειγμα, ο τύπος =SUMIF(B2:B5, “John”, C2:C5) αθροίζει μόνο τις τιμές στην περιοχή C2:C5, όπου τα αντίστοιχα κελιά στην περιοχή B2:B5 ισούνται με “John.”

Πώς μπορώ να τροποποιήσω μια προβολή στο Oracle SQL Developer;

Για να επαναπροσδιορίσετε μια προβολή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ με τις λέξεις-κλειδιά Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Όταν εκδίδετε μια δήλωση ALTER VIEW, η Oracle Database μεταγλωττίζει εκ νέου την προβολή ανεξάρτητα από το αν είναι έγκυρη ή μη. Η βάση δεδομένων ακυρώνει επίσης τυχόν τοπικά αντικείμενα που εξαρτώνται από την προβολή.

Πώς μπορώ να επεξεργαστώ μια προβολή σε SQL;

Για να τροποποιήσετε μια προβολή Στην Εξερεύνηση αντικειμένων, κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στη βάση δεδομένων όπου βρίσκεται η προβολή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύμβολο συν δίπλα στο φάκελο Προβολές. Κάντε δεξί κλικ στην προβολή που θέλετε να τροποποιήσετε και επιλέξτε Σχεδίαση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια όψη;

Αν και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το scaffold-DbContext για προβολή βάσης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή SQL στο . Έργο Net Core. Δημιουργήστε μια νέα κλάση Model με βάση το σύνολο αποτελεσμάτων της SQL View. Στην κλάση περιβάλλοντος βάσης δεδομένων, εισαγάγετε την ιδιότητα για το μοντέλο.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε την προβολή στο Oracle;

Για να επαναπροσδιορίσετε μια προβολή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ με τις λέξεις-κλειδιά Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Όταν εκδίδετε μια δήλωση ALTER VIEW, η Oracle Database μεταγλωττίζει εκ νέου την προβολή ανεξάρτητα από το αν είναιέγκυρη ή άκυρη. Η βάση δεδομένων ακυρώνει επίσης τυχόν τοπικά αντικείμενα που εξαρτώνται από την προβολή.

Πώς αλλάζετε τις στήλες στην προβολή;

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού και κάντε κλικ στο κάτω βέλος σε οποιαδήποτε από τις επικεφαλίδες της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στήλης>Εμφάνιση/απόκρυψη στηλών. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών προβολής, επιλέξτε ή διαγράψτε τις στήλες που θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή για αποθήκευση.

Σχολιάστε

You may also like:

Τι είναι ένα ερώτημα δώστε ένα παράδειγμα;

Το ερώτημα είναι άλλη λέξη προς ερώτηση. Στην πραγματικότητα, εκτός της ορολογίας των υπολογιστών, οι λέξεις “ερώτημα” και “ερώτηση” μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες από κάποιον, μπορείτε να πείτε, “Έχω μια ερώτηση για εσάς”. Στην πληροφορική, τα ερωτήματα χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάκτηση πληροφοριών. Τι είναι ένα ερώτημα; Στα τυπικά…

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την SQL για την ανάλυση δεδομένων;

Για πολλούς, η SQL είναι το «κρέας και πατάτες» της ανάλυσης δεδομένων—χρησιμοποιείται για την πρόσβαση, τον καθαρισμό και την ανάλυση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε βάσεις δεδομένων. Είναι πολύ εύκολο στην εκμάθηση, ωστόσο χρησιμοποιείται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου για την επίλυση απίστευτα απαιτητικών προβλημάτων. Για ποιον τύπο SQL χρησιμοποιείται στην ανάλυση δεδομένων; SQL…

Πόσοι τύποι υποερωτημάτων υπάρχουν;

Υπάρχουν τρεις γενικοί τύποι υποερωτήματος στην SQL. Αυτό το κεφάλαιο από το OCA Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I Exam Guide εξηγεί τις διαφορές μεταξύ ενός υποερωτήματος μιας σειράς, ενός δευτερεύοντος ερωτήματος πολλαπλών σειρών και ενός συσχετιζόμενου υποερωτήματος . Ποιοι είναι οι δύο τύποι υποερωτημάτων; Τύποι υποερωτημάτων Υποερώτημα μίας σειράς: Δευτερεύον ερώτημα που επιστρέφει έξοδο…

Μπορεί μια προβολή να λάβει μια παράμετρο;

Όχι, στον SQL Server, δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή. Και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κύριος περιορισμός της χρήσης μιας προβολής στον SQL Server. Επιπλέον, ακόμα κι αν προσπαθήσουμε να περάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή, ο SQL Server θα επιστρέψει ένα σφάλμα. Ας κατανοήσουμε αυτόν τον περιορισμό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα στον SQL…

Ποιοι είναι οι δύο τύποι συναρτήσεων SQL;

Υπάρχουν δύο τύποι συναρτήσεων SQL, οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών συναρτήσεων και οι βαθμωτές (μη συγκεντρωτικές). Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο συναρτήσεις στην SQL; Μεταφρασμένο σε λογική SQL, πρόκειται για τη συγκέντρωση συγκεντρωτικών δεδομένων ή τη συγκέντρωση πολλών επιπέδων. Για σκοπούς συγκέντρωσης, υπάρχουν οι συναρτήσεις συγκεντρωτικών SQL. Και για τη συγκέντρωση πολλών επιπέδων, θα χρησιμοποιούσατε (τουλάχιστον) δύο συγκεντρωτικές…

Τι είναι το συντακτικό σφάλμα στην επιστήμη των υπολογιστών;

Τα συντακτικά σφάλματα είναι λάθη στον πηγαίο κώδικα, όπως ορθογραφικά και σημεία στίξης, λανθασμένες ετικέτες κ.λπ., τα οποία προκαλούν τη δημιουργία ενός μηνύματος σφάλματος από τον μεταγλωττιστή. Αυτά εμφανίζονται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο σφάλματος, με τον τύπο σφάλματος και τον αριθμό γραμμής να υποδεικνύονται έτσι ώστε να μπορεί να διορθωθεί στο παράθυρο επεξεργασίας. Τι είναι…

Τι είναι ένα παράδειγμα λογικού σφάλματος;

Ένα λογικό σφάλμα σε ένα πρόγραμμα είναι ένα σφάλμα όταν οι οδηγίες που δίνονται στο πρόγραμμα δεν επιτυγχάνουν τον επιδιωκόμενο στόχο. «Πάρε μου ένα φλιτζάνι καφέ». είναι ένα λογικό λάθος όταν το άτομο σκόπευε να ζητήσει ένα φλιτζάνι τσάι. Σε προγράμματα υπολογιστών, αυτό το σφάλμα μπορεί να παρουσιαστεί με πολλές διαφορετικές μορφές. Τι είναι τα…

Είναι συντακτικό λάθος και εξαίρεση;

Μια εξαίρεση που προκαλείται από την εσφαλμένη χρήση μιας προκαθορισμένης σύνταξης. Τα συντακτικά σφάλματα εντοπίζονται κατά τη μεταγλώττιση ή ανάλυση του πηγαίου κώδικα. Είναι το συντακτικό σφάλμα σφάλμα ή εξαίρεση; Εξαίρεση που προκαλείται από την εσφαλμένη χρήση μιας προκαθορισμένης σύνταξης. Εντοπίζονται συντακτικά σφάλματα κατά τη μεταγλώττιση ή την ανάλυση του πηγαίου κώδικα. Ποια είναι η…

Είναι εύκολη η εκμάθηση της σύνταξης της Python;

Είναι δύσκολο να μαθευτεί η Python; Η Python είναι στην πραγματικότητα μια από τις καλύτερες γλώσσες προγραμματισμού για αρχάριους. Η σύνταξή του είναι παρόμοια με τα αγγλικά, γεγονός που το καθιστά σχετικά εύκολο στην ανάγνωση και κατανόηση. Με λίγο χρόνο και αφοσίωση, μπορείτε να μάθετε να γράφετε Python, ακόμα κι αν δεν έχετε γράψει ποτέ…

Τι είναι η κατάσταση SQL S0001;

SQLState: S0001 ErrorCode: 8003 (Προκαλείται από: Η εισερχόμενη αίτηση έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Ο διακομιστής υποστηρίζει έως και 2100 παραμέτρους. Μειώστε τον αριθμό των παραμέτρων και στείλτε ξανά το αίτημα.) Το backend της βάσης δεδομένων στο περιβάλλον είναι SQLServer. Τι είναι η κατάσταση σφάλματος SQL; Το SQLSTATE είναι ένας κωδικός που προσδιορίζει τις συνθήκες σφάλματος…