Μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταβλητή στην προβολή;


Δεν μπορείτε να δηλώσετε μεταβλητές σε προβολές. Αντ’ αυτού, η διαδικασία ή η συνάρτηση αποθηκεύτηκε από τον χρήστη.

Μπορούμε να περάσουμε την παράμετρο στην προβολή;

Όχι, στον SQL Server, δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή. Και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κύριος περιορισμός της χρήσης μιας προβολής στον SQL Server. Επιπλέον, ακόμα κι αν προσπαθήσουμε να περάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή, ο SQL Server θα επιστρέψει ένα σφάλμα. Ας κατανοήσουμε αυτόν τον περιορισμό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα στον SQL Server.

Μπορούμε να περάσουμε την παράμετρο στην προβολή;

Όχι, στον SQL Server, δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή. Και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας κύριος περιορισμός της χρήσης μιας προβολής στον SQL Server. Επιπλέον, ακόμα κι αν προσπαθήσουμε να περάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή, ο SQL Server θα επιστρέψει ένα σφάλμα. Ας κατανοήσουμε αυτόν τον περιορισμό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα στον SQL Server.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συναρτήσεις σε προβολές;

Η σύντομη ιστορία: εάν η προβολή σας έχει μια βαθμωτή συνάρτηση που ορίζεται από το χρήστη, τότε κάθε ερώτημα που καλεί την προβολή θα γίνει μονού νήματος, ακόμα κι αν το ερώτημα δεν αναφέρεται στη βαθμωτή συνάρτηση.

Πώς περνάτε τα μοντέλα στην προβολή;

Ο άλλος τρόπος μεταβίβασης των δεδομένων από τον ελεγκτή στην προβολή μπορεί να είναι η μετάδοση ενός αντικειμένου της κλάσης μοντέλου στην προβολή. Διαγράψτε τον κώδικα του ViewData και περάστε το αντικείμενο της κλάσης μοντέλου σε προβολή επιστροφής. Εισαγάγετε το δεσμευτικό αντικείμενο της κλάσης μοντέλου στο επάνω μέρος της προβολής ευρετηρίου και αποκτήστε πρόσβαση στις ιδιότητες από το @Model.

Μπορούμε να περάσουμε δεδομένα από την προβολή στον ελεγκτή;

Μεταβίβαση τιμής από προβολή σε ελεγκτή χρησιμοποιώντας παράμετρο Στο MVC μπορούμε να ανακτήσουμε δεδομένα από προβολή σε ελεγκτή χρησιμοποιώντας την παράμετρο. Στο MVC View δημιουργούμε έλεγχο html για να λαμβάνουμε δεδομένα από τον χρήστη. Με τη βοήθεια του στοιχείου ονόματος του ελέγχου html μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα στον ελεγκτή.

Μπορούμε να περάσουμε την παράμετρο στην προβολή;

Όχι, στον SQL Server, δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή. Και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας βασικός περιορισμόςτης χρήσης μιας προβολής στον SQL Server. Επιπλέον, ακόμα κι αν προσπαθήσουμε να περάσουμε παραμέτρους σε μια προβολή, ο SQL Server θα επιστρέψει ένα σφάλμα. Ας κατανοήσουμε αυτόν τον περιορισμό χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα στον SQL Server.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τις προβολές στην SQL;

Αφού ορίσετε μια προβολή, μπορείτε να τροποποιήσετε τον ορισμό της στον SQL Server χωρίς να απορρίψετε και να δημιουργήσετε ξανά την προβολή χρησιμοποιώντας το SQL Server Management Studio ή το Transact-SQL.

Μπορούμε να προσθέσουμε και να ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ δεδομένα από την προβολή;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είναι άμεσα δυνατά σε μια απλή προβολή.

Έχουν κλειδιά οι προβολές SQL;

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρωτεύον κλειδί σε μια προβολή. Στον SQL Server μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ευρετήριο σε μια προβολή, αλλά αυτό διαφέρει από τη δημιουργία ενός πρωτεύοντος κλειδιού. Εάν μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γιατί θέλετε ένα κλειδί για την άποψή σας, ίσως μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βρόχο στην προβολή;

Η προβολή είναι ένα προκαθορισμένο ερώτημα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προγραμματικά λογική όπως βρόχους, δρομείς.

Μπορούν τα μοντέλα να επικοινωνήσουν με την προβολή;

Το σημαντικό είναι ότι η Προβολή και το Μοντέλο δεν αλληλεπιδρούν ποτέ μεταξύ τους. Η μόνη αλληλεπίδραση που λαμβάνει χώρα μεταξύ τους είναι μέσω του Ελεγκτή. Αυτό σημαίνει ότι η λογική της εφαρμογής και της διεπαφής δεν αλληλεπιδρούν ποτέ μεταξύ τους, γεγονός που διευκολύνει τη σύνταξη σύνθετων εφαρμογών.

Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στην τιμή μοντέλου στην προβολή;

Στην Εξερεύνηση λύσεων, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο Ελεγκτές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προσθήκη και μετά στην επιλογή Ελεγκτής. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη ικριώματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ελεγκτής MVC 5 με προβολές, χρησιμοποιώντας το Entity Framework και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Επιλέξτε Movie (MvcMovie. Models) για την κατηγορία Model.

Ποια είναι η χρήση του ViewModel στο MVC;

Στο ASP.NET MVC, το ViewModel είναι μια κλάση που περιέχει τα πεδία που αντιπροσωπεύονται στην προβολή με έντονη πληκτρολόγηση. Χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων από τον ελεγκτή σε προβολή έντονης πληκτρολόγησης.

Μπορούμεχρησιμοποιήστε το @controller και το @RestController μαζί;

Ναι, είναι δυνατό να έχετε Controllers και RestControllers στην ίδια webapp. Εάν θέλετε ορισμένες μέθοδοι του ελεγκτή σας να επιστρέφουν προβολές και κάποιες άλλες να επιστρέφουν σώματα απόκρισης (δηλαδή να ενεργούν όπως σε ένα RestController), χρησιμοποιήστε το @Controller και σχολιάστε τις μεθόδους σας “REST” με το @ResponseBody .

ΜΠΟΡΕΙ ο ελεγκτής να επιστρέψει πολλές προβολές;

Μπορείτε να επιστρέψετε μόνο μία τιμή από μια συνάρτηση, ώστε να μην μπορείτε να επιστρέψετε πολλαπλά τμήματα από μία μέθοδο ενέργειας. Εάν προσπαθείτε να επιστρέψετε δύο μοντέλα σε μία προβολή, δημιουργήστε ένα μοντέλο προβολής που περιέχει και τα δύο μοντέλα που θέλετε να στείλετε και κάντε το μοντέλο της προβολής σας το νέο ViewModel.

ΜΠΟΡΕΙ ο ελεγκτής να έχει πολλές προβολές;

Ο ελεγκτής είναι το αφεντικό, επομένως ένας ελεγκτής αποφασίζει ποια Προβολή θα αποδοθεί και οι Προβολές δεν ενδιαφέρονται / δεν μπορούν να ενδιαφέρονται ποιος ελεγκτής ζήτησε την προβολή. Μπορείτε / θα έχετε οπωσδήποτε πολλές προβολές από έναν ελεγκτή.

Είναι το CTE και η προβολή το ίδιο;

Το βασικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις προβολές SQL είναι ότι, σε αντίθεση με ένα CTE, μια προβολή είναι ένα φυσικό αντικείμενο σε μια βάση δεδομένων και αποθηκεύεται σε έναν δίσκο. Ωστόσο, οι προβολές αποθηκεύουν μόνο το ερώτημα και όχι τα δεδομένα που επιστρέφονται από το ερώτημα. Τα δεδομένα υπολογίζονται κάθε φορά που αναφέρετε την προβολή στο ερώτημά σας.

Η προβολή έχει σχήμα;

Στο Azure Synapse Analytics, οι προβολές προς το παρόν δεν υποστηρίζουν δέσμευση σχήματος.

Τι είναι οι τύποι προβολών στην SQL;

Υπάρχουν δύο τύποι προβολών στον SQL Server, δηλαδή Προβολές που καθορίζονται από το σύστημα και Προβολές καθορισμένες από το χρήστη.

Μπορούμε να εκτελέσουμε DML σε προβολή;

Οι λειτουργίες DML θα μπορούσαν να εκτελεστούν μέσω μιας απλής προβολής. Οι λειτουργίες DML δεν μπορούσαν πάντα να εκτελεστούν μέσω μιας σύνθετης προβολής. 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ και ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είναι άμεσα δυνατά σε μια απλή προβολή.

Μπορούμε να χειριστούμε την προβολή σε SQL;

Αφού ορίσετεμια προβολή, μπορείτε να τροποποιήσετε τον ορισμό της στον SQL Server χωρίς να απορρίψετε και να δημιουργήσετε ξανά την προβολή χρησιμοποιώντας το SQL Server Management Studio ή το Transact-SQL.

Σχολιάστε

You may also like:

Πώς σχολιάζετε πολλές γραμμές στο Matlab;

Για να σχολιάσετε πολλές γραμμές κώδικα, χρησιμοποιήστε τους τελεστές αποκλεισμού σχολίων, %{ και %} . Οι τελεστές %{ και %} πρέπει να εμφανίζονται μόνοι στις γραμμές που προηγούνται και ακολουθούν το μπλοκ του κειμένου βοήθειας. Μην συμπεριλάβετε κανένα άλλο κείμενο σε αυτές τις γραμμές. Πώς σχολιάζετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα; Για να σχολιάσετε πολλές γραμμές κώδικα,…

Ο μπαλαντέρ είναι χαρακτήρας;

Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ είναι ειδικοί χαρακτήρες που μπορούν να αντιπροσωπεύουν άγνωστους χαρακτήρες σε μια τιμή κειμένου και είναι χρήσιμοι για τον εντοπισμό πολλών στοιχείων με παρόμοια, αλλά όχι πανομοιότυπα δεδομένα. Οι χαρακτήρες μπαλαντέρ μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη λήψη δεδομένων με βάση μια καθορισμένη αντιστοίχιση μοτίβου. Τι εννοείτε με τον όρο χαρακτήρα μπαλαντέρ; Ο χαρακτήρας…

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ * και

Το & είναι ένας ενιαίος τελεστής στο C που επιστρέφει τη διεύθυνση μνήμης του περασμένου τελεστή. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως διεύθυνση του χειριστή. <> Ο * είναι ένας μοναδικός τελεστής που επιστρέφει την τιμή του αντικειμένου που επισημαίνεται από μια μεταβλητή δείκτη. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ * και &; Το & είναι ένας…

Πώς μπορώ να ανοίξω εργαλεία βάσης δεδομένων;

Στο παράθυρο του εργαλείου βάσης δεδομένων (ΠροβολήΕντολή Αρχείο βάσης δεδομένων (OPNDBF), χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες τιμές για τις παραμέτρους εντολών. Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να καθορίσετε συγκεκριμένες τιμές για ορισμένες από τις παραμέτρους. Πώς μπορώ να ανοίξω μια προβολή βάσης δεδομένων; Κάντε κλικ στο εικονίδιο της βάσης δεδομένων και επιλέξτε Άνοιγμα προβολής βάσης δεδομένων και,…

Ποιοι είναι οι δύο τύποι υποερωτημάτων;

Τύπος υποερωτημάτων Υποερώτημα μίας σειράς : Επιστρέφει μηδέν ή μία σειρά. Υποερώτημα πολλαπλών σειρών : Επιστρέφει μία ή περισσότερες σειρές. Υποερωτήματα πολλαπλών στηλών : Επιστρέφει μία ή περισσότερες στήλες. Συσχετισμένα υποερωτήματα : Αναφέρετε μία ή περισσότερες στήλες στην εξωτερική πρόταση SQL. Τι είναι το υποερώτημα και οι τύποι του; Τύπος υποερωτημάτων Υποερώτημα μίας σειράς :…

Τι έρχεται πρώτα η σύνταξη ή η σημασιολογία;

Η σημασιολογία είναι το πρώτο στρώμα της γλώσσας (μετάβαση «κάτω» από τις έννοιες προς τον λόγο). Περιλαμβάνει την προετοιμασία εννοιών για τη σύνταξη τοποθετώντας τις σε κατηγορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κανόνες σύνταξης για να προετοιμάσουν με τη σειρά τους προτάσεις για έκφραση. Είναι η σημασιολογία μέρος της σύνταξης; Με απλά λόγια, η σύνταξη…

Ελέγχει ένας μεταγλωττιστής για συντακτικό σφάλμα;

Όλα τα συντακτικά σφάλματα και ορισμένα από τα σημασιολογικά σφάλματα (τα στατικά σημασιολογικά σφάλματα) εντοπίζονται από τον μεταγλωττιστή, ο οποίος δημιουργεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει τον τύπο του σφάλματος και τη θέση στο αρχείο προέλευσης Java όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα (προσέξτε ότι το πραγματικό σφάλμα θα μπορούσε να έχει εμφανίστηκε πριν από τη θέση που…

Πόσοι SQL Servers υπάρχουν;

Υπάρχουν πέντε εκδόσεις του SQL Server: Standard, Web, Enterprise, Developer και Express. Πόσοι διακομιστές βάσης δεδομένων υπάρχουν; Υπάρχουν 343 βάσεις δεδομένων αυτήν τη στιγμή. Εδώ θα περιγράψω δέκα βάσεις δεδομένων από αυτές σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Βασικά χαρακτηριστικά. Ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος SQL Server; Η MySQL, η PostgreSQL, η MariaDB, η Oracle Database…

Το SQL Workbench χρησιμοποιεί MySQL;

Το MySQL Workbench παρέχει μια οπτική κονσόλα για να διαχειρίζεται εύκολα περιβάλλοντα MySQL και να αποκτά καλύτερη ορατότητα στις βάσεις δεδομένων. Οι προγραμματιστές και οι DBA μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα οπτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση διακομιστών, τη διαχείριση χρηστών, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση, την επιθεώρηση δεδομένων ελέγχου και την προβολή της υγείας της…

Είναι δωρεάν το MySQL 8.0;

Η MySQL Community Edition είναι μια δωρεάν λήψη της δημοφιλέστερης βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα στον κόσμο, η οποία υποστηρίζεται από μια ενεργή κοινότητα προγραμματιστών ανοιχτού κώδικα και λάτρεις. Ποια έκδοση της MySQL είναι δωρεάν; Η MySQL Community Edition είναι η δωρεάν λήψη της έκδοσης της δημοφιλέστερης βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα στον κόσμο. Είναι διαθέσιμο με…