Γιατί η οθόνη HP εμφανίζει ανενεργό HDMI;


Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο “Ένταση” στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε “Ήχοι” και επιλέξτε την καρτέλα “Αναπαραγωγή”. Κάντε κλικ στην επιλογή “Digital Output Device (HDMI)” και κάντε κλικ στο “Apply” για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ήχου και εικόνας για τη θύρα HDMI.

Πώς μπορώ να κάνω την οθόνη HP HDMI ενεργή;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο “Ένταση” στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε “Ήχοι” και επιλέξτε την καρτέλα “Αναπαραγωγή”. Κάντε κλικ στην επιλογή “Digital Output Device (HDMI)” και κάντε κλικ στο “Apply” για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ήχου και εικόνας για τη θύρα HDMI.

Πώς μπορώ να διορθώσω μια ανενεργή οθόνη;

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον υπολογιστή για να ανανεώσετε τη σύνδεση. Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα χειριστήρια της οθόνης και επιλέξτε τη σωστή θύρα εισόδου. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου σήματος μεταξύ της οθόνης και της κάρτας γραφικών. Αποσυνδέστε το καλώδιο σήματος και από τα δύο άκρα, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε το σταθερά.

Πώς μπορώ να κάνω την οθόνη HP HDMI ενεργή;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο “Ένταση” στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε “Ήχοι” και επιλέξτε την καρτέλα “Αναπαραγωγή”. Κάντε κλικ στην επιλογή “Digital Output Device (HDMI)” και κάντε κλικ στο “Apply” για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ήχου και εικόνας για τη θύρα HDMI.

Πώς μπορώ να διορθώσω το HDMI που δεν λειτουργεί;

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από τον ακροδέκτη εισόδου HDMI της τηλεόρασης. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από τον ακροδέκτη εξόδου HDMI της συνδεδεμένης συσκευής. Συνδέστε ξανά σταθερά το καλώδιο HDMI στους ίδιους ακροδέκτες όπως πριν στην τηλεόραση και στη συνδεδεμένη συσκευή.

Γιατί η οθόνη μου δεν εντοπίζει το HDMI μου;

Δοκιμάστε να αλλάξετε καλώδιο HDMI & Θύρα Επομένως, είναι σημαντικό να ελέγξετε τι προκαλεί το πρόβλημα – το καλώδιο HDMI, τη θύρα ή την ίδια την οθόνη. Για να το κάνετε αυτό, πρώτα αποσυνδέστε το καλώδιο από τη θύρα HDMI της οθόνης σας και τοποθετήστε το σε άλλη θύρα. Εάν αυτό σας λύσειπρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα με την προηγούμενη θύρα.

Γιατί η οθόνη μου δεν εκπέμπει σήμα όταν είναι συνδεδεμένο το HDMI;

Ένα ελαττωματικό, χαλαρό ή λάθος τοποθετημένο καλώδιο είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους μια οθόνη δεν λέει σήμα. Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε σωστά τα καλώδια DVI, HDMI ή DisplayPort: Αποσυνδέστε κάθε καλώδιο και, στη συνέχεια, συνδέστε τα ξανά. Βεβαιωθείτε ότι κάθε ένα είναι σωστά συνδεδεμένο (πλήρης ώθηση προς τα μέσα).

Πώς μπορώ να επαναφέρω την οθόνη HP μου;

Πώς μπορώ να επαναφέρω τις ρυθμίσεις στην οθόνη; Πρέπει να ανοίξετε το μενού OSD (On Screen Display) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που βρίσκονται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης. Πρέπει να πατήσετε το κουμπί Μενού και, στη συνέχεια, να μεταβείτε στην ενότητα Διαχείριση και να ξεκινήσετε την επιλογή εργοστασιακών προεπιλογών/επαναφοράς.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το HDMI στον υπολογιστή μου;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής και στην καρτέλα Αναπαραγωγή που μόλις άνοιξε, απλώς επιλέξτε Συσκευή ψηφιακής εξόδου ή HDMI. Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής, κάντε κλικ στο OK.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η θύρα HDMI μου λειτουργεί;

Κοιτάξτε την κατάσταση της θύρας HDMI στο πλαίσιο διαλόγου. Εάν η κατάσταση είναι “Αυτή η συσκευή λειτουργεί σωστά”, η θύρα HDMI σας λειτουργεί. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της συσκευής σας, η θύρα HDMI είναι σε κατάσταση λειτουργίας, αλλά έχει ένα πρόβλημα που είναι πιθανό να επιδιορθωθεί.

Γιατί δεν συνδέεται η οθόνη HP μου;

Λίστα ελέγχου για την αντιμετώπιση προβλημάτων εμφάνισης Επιβεβαιώστε ότι η συσκευή σας διαθέτει ενεργή πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν καλώδια τροφοδοσίας δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν έχουν εμπόδια. Επιβεβαιώστε ότι οι συνδέσεις είναι ασφαλείς. Θα μπορούσατε να αποσυνδέσετε και να επανασυνδέσετε κάθε θύρα ως μέρος αυτού του βήματος.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω τη θύρα HDMI στον υπολογιστή μου;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής και στην καρτέλα Αναπαραγωγή που μόλις άνοιξε, απλώς επιλέξτε Ψηφιακή ΈξοδοςΣυσκευή ή HDMI. Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής, κάντε κλικ στο OK.

Τι σημαίνει όταν το HDMI λέει χωρίς σήμα;

Σημείωση: Αυτό το μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί μετά την ενημέρωση του λογισμικού Android TV™. Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος. Αυτό το μήνυμα θα εμφανιστεί εάν επιλέξετε μια είσοδο που δεν είναι συνδεδεμένη σε μια ενεργή συσκευή.

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η θύρα HDMI μου λειτουργεί;

Κοιτάξτε την κατάσταση της θύρας HDMI στο πλαίσιο διαλόγου. Εάν η κατάσταση είναι “Αυτή η συσκευή λειτουργεί σωστά”, η θύρα HDMI σας λειτουργεί. Εάν υπάρχει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα της συσκευής σας, η θύρα HDMI είναι σε κατάσταση λειτουργίας, αλλά έχει ένα πρόβλημα που είναι πιθανό να επιδιορθωθεί.

Πώς μπορώ να αλλάξω την είσοδο στην οθόνη HP;

Οι είσοδοι μπορούν να επιλεγούν πατώντας το κουμπί Μείον ή μέσω της οθόνης στην οθόνη πατώντας το κουμπί Μενού και επιλέγοντας Έλεγχος εισόδου.

Πώς μπορώ να κάνω την οθόνη HP HDMI ενεργή;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο “Ένταση” στη γραμμή εργασιών των Windows, επιλέξτε “Ήχοι” και επιλέξτε την καρτέλα “Αναπαραγωγή”. Κάντε κλικ στην επιλογή “Digital Output Device (HDMI)” και κάντε κλικ στο “Apply” για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες ήχου και εικόνας για τη θύρα HDMI.

Γιατί ο υπολογιστής μου δεν συνδέεται στην οθόνη μου;

Η πιο κοινή αιτία αυτού του σφάλματος είναι ένα χαλαρό καλώδιο. Συνδέστε ξανά το καλώδιο που τρέχει από την οθόνη σας στον υπολογιστή σας. Εάν η οθόνη εξακολουθεί να μην εμφανίζει σήμα μετά την επανασύνδεση του καλωδίου, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο καλώδιο, ειδικά εάν το καλώδιο έχει ορατή ζημιά.

Πώς μπορώ να κάνω τον υπολογιστή μου να αναγνωρίσει το καλώδιο HDMI μου;

Πατήστε (πλήκτρο Windows + X) και κάντε κλικ στο «Διαχείριση Συσκευών». Αναπτύξτε το “Προσαρμογέας οθόνης”. Κάντε δεξί κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης βίντεο και επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού προγράμματος οδήγησης». Μόλις γίνει αυτό, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και ελέγξτε εάν το πρόβλημα παραμένει.

Γιατί δεν λειτουργεί το HDMI μουWindows 10;

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι όλες οι συνδέσεις είναι πλήρως λειτουργικές. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής και στην καρτέλα Αναπαραγωγή που μόλις άνοιξε, απλώς επιλέξτε Συσκευή ψηφιακής εξόδου ή HDMI. Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής, κάντε κλικ στο OK.

Πώς μπορώ να αλλάξω την είσοδο στην οθόνη HP;

Οι είσοδοι μπορούν να επιλεγούν πατώντας το κουμπί Μείον ή μέσω της οθόνης στην οθόνη πατώντας το κουμπί Μενού και επιλέγοντας Έλεγχος εισόδου.

Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το DisplayPort;

Για τους περισσότερους υπολογιστές, μπορείτε να το κάνετε αυτό συνδέοντας μια οθόνη στη θύρα και, στη συνέχεια, επεκτείνετε την επιφάνεια εργασίας σας σε αυτήν χρησιμοποιώντας αυτό το πλήκτρο συντόμευσης: Κρατήστε πατημένο το λογότυπο των Windows και πληκτρολογήστε P μέχρι να γίνει η επιλογή “διπλότυπο” ή “επέκταση” επισημαίνεται, μετά αφήστε το.

Πώς μπορώ να δοκιμάσω την οθόνη HP μου;

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και πατήστε αμέσως το esc επανειλημμένα, περίπου μία φορά κάθε δευτερόλεπτο. Όταν εμφανιστεί το μενού, πατήστε το πλήκτρο f2. Στο κύριο μενού HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), κάντε κλικ στην επιλογή System TestsExtensive Test. Κάντε κλικ είτε στην επιλογή Εκτέλεση μία φορά είτε στην επιλογή Επανάληψη μέχρι το σφάλμα.

Σχολιάστε

You may also like:

Τι χρώματα μπορεί να είναι τα ανθρώπινα μάτια;

Το έγχρωμο μέρος του ματιού ονομάζεται ίριδα. Η ίριδα έχει μελάγχρωση που καθορίζει το χρώμα των ματιών. Οι ίριδες ταξινομούνται ως ένα από τα έξι χρώματα: πορτοκαλί, μπλε, καφέ, γκρι, πράσινο, φουντουκιές ή κόκκινο. Ποιο είναι το πιο σπάνιο χρώμα ματιών στον άνθρωπο; Από αυτά τα τέσσερα, το πράσινο είναι το πιο σπάνιο. Εμφανίζεται περίπου…

Ποιες είναι οι καλύτερες ρυθμίσεις χρώματος για οθόνη;

Εάν εργάζεστε με βίντεο σε οθόνη LCD, το προτεινόμενο λευκό σημείο είναι 6500K ή D65. Αυτή είναι επίσης γνωστή ως η φυσική θερμοκρασία της οθόνης σας. Εάν εργάζεστε με στατικές εικόνες που σκοπεύετε να εκτυπώσετε, συνιστάται το λευκό σημείο των 5000K (D50), καθώς μοιάζει περισσότερο με λευκό σε χαρτί.

Γιατί το HDMI μου δεν έχει σήμα;

Για να διορθώσετε το πρόβλημα χωρίς σήμα HDMI, ελέγξτε για τυχόν χαλαρές συνδέσεις ή φθαρμένα καλώδια. Εάν το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο, αλλάξτε την πηγή εισόδου και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση σύνδεσης HDMI. Εκτός από αυτό, έχω αναφέρει και άλλες λύσεις, όπως την ενημέρωση του chipset και των γραφικών της τηλεόρασης και την εκτέλεση ενός κύκλου…

Μπορείτε να πάτε από VGA σε HDMI;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να στείλετε ένα σήμα VGA από έναν υπολογιστή σε μια θύρα HDMI μιας νεότερης συσκευής οθόνης. Η χρήση ενός Scaler/Converter VGA σε HDMI, όπως αυτό που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, σας επιτρέπει να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε οποιαδήποτε συσκευή απαιτεί σύνδεση HDMI. Μπορείτε να μετατρέψετε ένα VGA σε…

Γιατί η οθόνη μου δεν λέει σήμα HDMI από τη συσκευή σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε σήμα από την πηγή HDMI λόγω αδύναμων φυσικών συνδέσεων. Μπορεί να μην έχετε συνδέσει το καλώδιο μέχρι τέρμα ή η σύνδεση έχει χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω κινήσεων. Πριν κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με λογισμικό, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο HDMI και στις δύο άκρες. Τι κάνω εάν…

Σε τι χρησιμεύει το F7;

Το κλειδί F7 χρησιμοποιείται συνήθως για τον ορθογραφικό έλεγχο και τον γραμματικό έλεγχο ενός εγγράφου σε προγράμματα της Microsoft όπως το Microsoft Excel, το Microsoft Word, το Microsoft Outlook και άλλα προϊόντα του Office. Το Shift + F7 εκτελεί έναν έλεγχο Θησαυρού στην επισημασμένη λέξη. Τι κάνει το F7 στο Excel; F7 Εμφανίζει το πλαίσιο…

Μπορεί ένας ιός να προκαλέσει μαύρη οθόνη;

Οι ιοί δεν προκαλούν μαύρες οθόνες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο bios; Οποιοσδήποτε ιός θα επηρεάσει τη μονάδα μόνο όταν περάσει το στάδιο POST και επιχειρήσει να εκκινήσει στα παράθυρα. Με άλλα λόγια, φεύγει από το περιβάλλον του UEFI BIOS και ξεκινά τη φόρτωση προγραμμάτων οδήγησης. Πώς μπορώ να απαλλαγώ από τον ιό της μαύρης…

Πώς μπορώ να κάνω την τηλεόρασή μου να αναγνωρίσει τη γραμμή ήχου μου;

Το Audio Return Channel (ARC) συνδέει την τηλεόραση και το ηχοσύστημά σας με ένα μόνο καλώδιο HDMI® υψηλής ταχύτητας και εξαλείφει την ανάγκη για ένα πρόσθετο σύνθετο καλώδιο ήχου ή οπτικού. Μπορείτε να προβάλετε το βίντεο που καλύπτει τις λειτουργίες ARC και βελτιωμένων ARC (eARC) ή να μεταβείτε στις λεπτομερείς πληροφορίες. Sony ElectronicsΣυνδέστε το ένα…

Χρειάζεστε ένα ειδικό HDMI για το ARC;

Η χρήση του HDMI ARC δεν απαιτεί νέο καλώδιο HDMI. Οποιοδήποτε καλώδιο HDMI θα πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις – μόνο όταν μεταβούμε στο eARC αυτό θα μπορούσε (δυνητικά) να γίνει πρόβλημα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω κανονικό καλώδιο HDMI για ARC; Οποιοδήποτε καλώδιο HDMI θα λειτουργεί καθολικά για θύρες HDMI και HDMI ARC/eARC. Μόνο…

Πώς μπορώ να ξέρω εάν η θύρα HDMI μου είναι ARC;

Πώς μπορώ να ξέρω αν η τηλεόρασή μου υποστηρίζει ARC ή eARC; Οι θύρες HDMI συμβατές με ARC και eARC φέρουν συνήθως τα γράμματα “ARC” ή “eARC” για εύκολη αναγνώριση. Ελέγξτε τις θύρες HDMI της τηλεόρασής σας για να δείτε εάν το ARC ή το eARC είναι τυπωμένο σε κάποια από αυτές τις θύρες. *Σημείωση:…