Γιατί το HDMI λέει χωρίς σήμα;


Το μήνυμα Χωρίς σήμα σημαίνει ότι η τηλεόραση ή η οθόνη δεν λαμβάνει καμία είσοδο από την τρέχουσα επιλεγμένη πηγή.

Τι κάνετε όταν το HDMI λέει ότι δεν υπάρχει σήμα;

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η συσκευή πηγής είναι ενεργοποιημένες και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από μία από τις συσκευές και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ενισχυμένη μορφή HDMI και η πηγή υποστηρίζει 4K, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Βελτιωμένη είσοδο HDMI για να λαμβάνετε σήματα υψηλής ποιότητας 4K από την πηγή.

Γιατί η οθόνη μου δεν λέει σήμα HDMI από τη συσκευή σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε σήμα από την πηγή HDMI λόγω αδύναμων φυσικών συνδέσεων. Μπορεί να μην έχετε συνδέσει το καλώδιο μέχρι τέρμα ή η σύνδεση έχει χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω κινήσεων. Πριν κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο HDMI και στις δύο άκρες.

Γιατί το HDMI μου δεν λειτουργεί στην τηλεόρασή μου;

Το καλώδιο HDMI που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να είναι πολύ παλιό για να λειτουργεί επαρκώς. Δοκιμάστε ένα διαφορετικό καλώδιο HDMI για να δείτε αν λύνει το πρόβλημά σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρώτο καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια διαφορετική συσκευή βίντεο για να ελέγξετε εάν η συσκευή βίντεο δεν λειτουργεί σωστά.

Γιατί η τηλεόρασή μου δεν βγάζει σήμα όταν τα πάντα είναι συνδεδεμένα;

Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων μεταξύ της τηλεόρασης και της συσκευής ή του δέκτη βίντεο. Αλλάξτε το κανάλι ή δοκιμάστε μια διαφορετική συσκευή εισόδου ή ταινία. Το λαμβανόμενο σήμα μπορεί να είναι αδύναμο. Εάν η τηλεόρασή σας χρησιμοποιεί καλωδιακό ή δορυφορικό κουτί, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών σας για περαιτέρω βοήθεια σχετικά με τη βελτίωση της ισχύος του σήματος.

Τι κάνετε όταν το HDMI λέει ότι δεν υπάρχει σήμα;

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η συσκευή πηγής είναι ενεργοποιημένες και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από μία από τις συσκευές και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ενισχυμένη μορφή HDMI και την πηγήυποστηρίζει 4K, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση HDMI Input Enhanced για λήψη σημάτων υψηλής ποιότητας 4K από την πηγή.

Γιατί η οθόνη μου δεν λέει σήμα HDMI από τη συσκευή σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε σήμα από την πηγή HDMI λόγω αδύναμων φυσικών συνδέσεων. Μπορεί να μην έχετε συνδέσει το καλώδιο μέχρι τέρμα ή η σύνδεση έχει χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω κινήσεων. Πριν κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο HDMI και στις δύο άκρες.

Γιατί σταμάτησε να λειτουργεί το HDMI;

Ο λόγος για τον οποίο οι συσκευές σας που είναι συνδεδεμένες σε HDMI δεν λειτουργούν σωστά είναι είτε επειδή: Η θύρα ή το καλώδιο HDMI έχουν υποστεί φυσική βλάβη ή έχουν λυγίσει. Τα προγράμματα οδήγησης για τον υπολογιστή σας δεν είναι ενημερωμένα και εμποδίζουν την εμφάνιση εικόνας/ήχου. Δεν έχετε διαμορφώσει την οθόνη σας ώστε να είναι η κύρια οθόνη.

Γιατί η τηλεόρασή μου δεν εκπέμπει σήμα όταν το HDMI είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή;

Πιθανοί λόγοι. Συνήθως εμφανίζεται σφάλμα χωρίς σήμα HDMI λόγω ελαττωματικού καλωδίου HDMI ή μη υποστηριζόμενου τύπου καλωδίου HDMI ή η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του καλωδίου στην οθόνη δεν είναι αρκετά καλή για εμφάνιση.

Γιατί η τηλεόρασή μου Samsung δεν εκπέμπει σήμα όταν είναι συνδεδεμένο το HDMI;

Γενικά, μια τηλεόραση Samsung δεν αναγνωρίζει το καλώδιο HDMI, ακόμη και μετά τη σωστή σύνδεση, εάν το HDMI είναι κατεστραμμένο ή η ανάλυση από την είσοδο σας δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της τηλεόρασής σας Samsung. Τι είναι αυτό? Για να εντοπίσετε το ακριβές πρόβλημα, πρέπει να αλλάξετε το καλώδιο HDMI ή να συνδεθείτε σε διαφορετική συσκευή.

Τι προκαλεί έλλειψη σήματος;

Εάν το μήνυμά σας “Χωρίς σήμα” δεν οφείλεται σε λανθασμένη επιλογή Πηγής ή Εισόδου, τότε πιθανότατα προκαλείται από σφάλμα εγκατάστασης ή κεραίας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το εικονοστοιχείο εικόνων (“μπλοκ στην οθόνη”) ή ένα μήνυμα “Χωρίς σήμα” κατά καιρούς είναι συμπτώματαζητήματα υποδοχής.

Γιατί η τηλεόρασή μου LG δεν λέει σήμα όταν είναι συνδεδεμένο το HDMI;

Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων Δοκιμάστε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους, ίσως οι θύρες να μην έχουν σωστή ετικέτα. Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο HDMI σε διαφορετική θύρα εισόδου, ίσως η θύρα δεν λειτουργεί σωστά. Δοκιμάστε να συνδέσετε μια διαφορετική συσκευή στην τηλεόραση (ή την ίδια συσκευή σε διαφορετική τηλεόραση), ίσως η άλλη συσκευή να προκαλεί το πρόβλημα.

Γιατί η τηλεόρασή μου Samsung δεν εκπέμπει σήμα όταν είναι συνδεδεμένο το HDMI;

Γενικά, μια τηλεόραση Samsung δεν αναγνωρίζει το καλώδιο HDMI, ακόμη και μετά τη σωστή σύνδεση, εάν το HDMI είναι κατεστραμμένο ή η ανάλυση από την είσοδο σας δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της τηλεόρασής σας Samsung. Τι είναι αυτό? Για να εντοπίσετε το ακριβές πρόβλημα, πρέπει να αλλάξετε το καλώδιο HDMI ή να συνδεθείτε σε διαφορετική συσκευή.

Γιατί η τηλεόρασή μου δεν εκπέμπει σήμα όταν το HDMI είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή;

Πιθανοί λόγοι. Συνήθως εμφανίζεται σφάλμα χωρίς σήμα HDMI λόγω ελαττωματικού καλωδίου HDMI ή μη υποστηριζόμενου τύπου καλωδίου HDMI ή η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του καλωδίου στην οθόνη δεν είναι αρκετά καλή για εμφάνιση.

Τι κάνετε όταν το HDMI λέει ότι δεν υπάρχει σήμα;

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η συσκευή πηγής είναι ενεργοποιημένες και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από μία από τις συσκευές και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ενισχυμένη μορφή HDMI και η πηγή υποστηρίζει 4K, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Βελτιωμένη είσοδο HDMI για να λαμβάνετε σήματα υψηλής ποιότητας 4K από την πηγή.

Γιατί η οθόνη μου δεν λέει σήμα HDMI από τη συσκευή σας;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε σήμα από την πηγή HDMI λόγω αδύναμων φυσικών συνδέσεων. Μπορεί να μην έχετε συνδέσει το καλώδιο μέχρι τέρμα ή η σύνδεση έχει χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω κινήσεων. Πριν κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με το λογισμικό, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο HDMI και στις δύο άκρες.

Πώς μπορώενεργοποίηση σύνδεσης HDMI;

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο έντασης ήχου στη γραμμή εργασιών. Επιλέξτε Συσκευές αναπαραγωγής και στην καρτέλα Αναπαραγωγή που μόλις άνοιξε, απλώς επιλέξτε Συσκευή ψηφιακής εξόδου ή HDMI. Επιλέξτε Ορισμός προεπιλογής, κάντε κλικ στο OK.

Πώς μπορώ να επαναφέρω τη θύρα HDMI στην τηλεόρασή μου Samsung;

Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο HDMI. Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI από το πίσω μέρος της τηλεόρασης και την εξωτερική συσκευή. Στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά σταθερά πρώτα στην εξωτερική συσκευή και μετά συνδέστε το στην τηλεόρασή σας. Αν πάλι δεν λειτουργεί, δοκιμάστε το καλώδιο σε διαφορετική θύρα. Μην ξεχάσετε να επιλέξετε τη νέα πηγή.

Τι σημαίνει χωρίς σήμα στην οθόνη της τηλεόρασης;

Ένα μήνυμα “Χωρίς σήμα”, “Χωρίς πηγή” ή “Χωρίς είσοδο” θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας εάν η τηλεόραση δεν λαμβάνει σήμα από το κουτί της τηλεόρασης. Αυτό συχνά οφείλεται είτε στο ότι το TV box είναι απενεργοποιημένο, δεν είναι σωστά συνδεδεμένο στην τηλεόραση ή η τηλεόραση έχει ρυθμιστεί σε λάθος είσοδο.

Μπορεί ένα καλώδιο HDMI να χαλάσει ξαφνικά;

Αλλά μπορεί να χρειαστεί να τα αντικαταστήσετε τελικά. Η μόνη προειδοποίηση για όλα αυτά είναι ότι, ενώ τα καλώδια HDMI δεν φθείρονται απλώς με την πάροδο του χρόνου, ίσως χρειαστεί να αντικατασταθούν μια μέρα. Υπάρχουν λόγοι φυσικής ζημιάς που μπορεί να συμβεί, όπως υπερβολική δύναμη που κόβει το καλώδιο στα δύο ή καταστρέφει την εσωτερική καλωδίωση.

Πώς μπορώ να δοκιμάσω το καλώδιο HDMI μου;

Συνδέστε το στην οθόνη ή στην τηλεόρασή σας 4K HDMI και ελέγξτε τον ρυθμό ανανέωσης που καλύπτει. Εάν κλείνει στα 30 Hz, τότε έχετε ένα παλαιότερο καλώδιο HDMI 1.4. Εάν κλείνει στα 60 Hz, τότε έχετε καλώδιο HDMI 2.0.

Μπορεί να επισκευαστεί ένα καλώδιο HDMI;

Ένα καλώδιο HDMI παρέχει μια ενιαία λύση για την αποστολή βίντεο και ήχου υψηλής ευκρίνειας από τη μια συσκευή στην άλλη. Όσοι έχουν εγκαταστήσει καλώδια HDMI στους τοίχους τους δεν είναι σε θέση να τα αφαιρέσουν εάν σπάσει ένας σύνδεσμος. Μπορείτε να επισκευάσετε τον σπασμένο σύνδεσμο απόαντικαθιστώντας το με νέο σύνδεσμο.

Σχολιάστε

You may also like:

Πώς μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα της οθόνης;

Στο παράθυρο του Πίνακα Ελέγχου, κάντε κλικ στο Σύστημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση. Επιλέξτε την οθόνη που θέλετε να αλλάξετε, εάν είναι συνδεδεμένες περισσότερες από μία οθόνες στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο Ανάλυση για να δείτε μια λίστα με τις προτεινόμενες αναλύσεις για αυτήν την οθόνη. Κάντε κλικ…

Πώς μπορώ να αλλάξω την οθόνη μου από hdmi1 σε hdmi2;

Πατήστε το κουμπί “Είσοδος” ή “Πηγή” στο τηλεχειριστήριό σας. Η τηλεόραση θα εμφανίσει το όνομα της θύρας εισόδου που παρέχει το σήμα. Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί “Input” ή “Source” έως ότου η οθόνη της τηλεόρασης αλλάξει από “HDMI 1” σε “HDMI 2.” Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ εισόδων σε μια οθόνη; Η αλλαγή των…

Τι είναι ο θάνατος στην πράσινη οθόνη;

Η Green Screen of Death (GSOD) είναι βασικά μια οθόνη Stop Error και είναι παρόμοια με την Blue Screen of Death που μπορεί να έχετε δει. Θα το δείτε συνήθως στα Windows Insider Builds. Το πρόβλημα μπορεί να προκληθεί από πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως κατεστραμμένα αρχεία συστήματος, παλιά προγράμματα οδήγησης κ.λπ. Τι προκαλεί την πράσινη…

Πώς μπορώ να ανανεώσω την κάρτα γραφικών μου;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση – Πλήκτρο Windows + πλήκτρα Ctrl + Shift + B ταυτόχρονα στη συσκευή σας. Αυτό θα επανεκκινήσει την κάρτα γραφικών σας. Τυχόν εφαρμογές ή παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα κλείσουν κατά τη χρήση αυτής της συντόμευσης. Πώς μπορώ να ανανεώσω την GPU μου Windows 10; 1] Επανεκκινήστε το…

Τι σημαίνει όταν λέει ότι δεν υπάρχει σήμα HDMI;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνετε σήμα από την πηγή HDMI λόγω αδύναμων φυσικών συνδέσεων. Μπορεί να μην έχετε συνδέσει το καλώδιο μέχρι τέρμα ή η σύνδεση έχει χαλαρώσει με την πάροδο του χρόνου ή λόγω κινήσεων. Πριν κάνετε οτιδήποτε σχετίζεται με λογισμικό, αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο HDMI και στις δύο άκρες. Γιατί το HDMI…

Τι απαιτείται για το Dolby Atmos;

Πρέπει να έχετε τουλάχιστον δύο κανάλια ύψους για ένα σύστημα Dolby Atmos. Επομένως, ο ελάχιστος αριθμός καναλιών για το Dolby Atmos είναι 2,0. 2, το οποίο είναι ένα στερεοφωνικό σύστημα ηχείων με δύο ηχεία πάνω/ύψος. Ωστόσο, η Dolby συνιστά τέσσερα ηχεία ύψους για την καλύτερη εμπειρία 3D. Τι χρειάζεται για το Dolby Atmos; Για να…

Όλα τα καλώδια HDMI είναι ARC;

Δεν υπάρχει καλώδιο HDMI ARC. Οποιοδήποτε καλώδιο HDMI θα λειτουργεί καθολικά για τις θύρες HDMI και HDMI ARC/eARC. Μόνο μερικά πολύ παλιά καλώδια HDMI θα μπορούσαν ενδεχομένως να δυσκολευτούν με ορισμένες από τις μορφές ήχου υψηλότερης ποιότητας με το eARC, αλλά αυτό είναι απίθανο να συμβεί. Πώς μπορώ να ξέρω εάν το καλώδιο HDMI είναι…

Λειτουργεί το 5.1 σε Bluetooth;

Το γεγονός είναι ότι το Bluetooth δεν μπορεί να χειριστεί 5,1 κανάλια ήχου. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη με την αναπαραγωγή Bluetooth και δεν πρόκειται να προστεθεί σύντομα. Το Bluetooth είναι εξαιρετικό για πολλά πράγματα, αλλά η ασύρματη αναπαραγωγή ήχου surround δεν είναι ένα από αυτά. Αυτό είναι ένα εγγενές μειονέκτημα του Bluetooth. Είναι…

Υποστηρίζουν όλα τα καλώδια HDMI ARC;

Δεν υπάρχει καλώδιο HDMI ARC. Οποιοδήποτε καλώδιο HDMI θα λειτουργεί καθολικά για τις θύρες HDMI και HDMI ARC/eARC. Μόνο μερικά πολύ παλιά καλώδια HDMI θα μπορούσαν ενδεχομένως να δυσκολευτούν με ορισμένες από τις μορφές ήχου υψηλότερης ποιότητας με το eARC, αλλά αυτό είναι απίθανο να συμβεί. Χρειάζεστε ένα ειδικό καλώδιο HDMI για το ARC; Η…

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την κανονική θύρα HDMI για τη γραμμή ήχου;

Atmos και DTS HD Master Audio. Αυτές οι μορφές δεν μπορούν να μεταδοθούν μέσω οπτικών. Από την άποψη της απλότητας, το HDMI περνάει και σήματα βίντεο. Πώς μπορώ να ξέρω εάν μια γραμμή ήχου είναι συμβατή με την τηλεόρασή μου; Οι τηλεοράσεις θα έχουν μια θύρα HDMI με ετικέτα εάν είναι συμβατή και, φυσικά, μπορείτε…